Huisarts en wetenschap

, Volume 54, Issue 4, pp 183–183

Opluchting voor prikkelbare darmen?

  • Jochen Cals
JOURNAAL

Patiënten met het prikkelbaredarmsyndroom die een antibioticakuur kregen, rapporteerden minder buikklachten volgens twee grote placebogecontroleerde interventieonderzoeken. Brede klinische toepassing is echter een brug te ver.

Literatuur

  1. Pimentel M, et al. Rifaximin therapy for patients with irritable bowel syndrome without constipation. N Engl J Med 2010;364:22–32;. CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

  • Jochen Cals
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations