Huisarts en wetenschap

, Volume 54, Issue 4, pp 183–183

Opluchting voor prikkelbare darmen?

  • Jochen Cals
JOURNAAL

DOI: 10.1007/s12445-011-0084-1

Cite this article as:
Cals, J. HUISARTS WETENSCHAP (2011) 54: 183. doi:10.1007/s12445-011-0084-1
  • 97 Downloads

Patiënten met het prikkelbaredarmsyndroom die een antibioticakuur kregen, rapporteerden minder buikklachten volgens twee grote placebogecontroleerde interventieonderzoeken. Brede klinische toepassing is echter een brug te ver.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

  • Jochen Cals
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations