Huisarts en wetenschap

, Volume 53, Issue 12, pp 689–689

Vroege inzet van palliatieve zorg

  • B. S. Wanrooij
Import

DOI: 10.1007/s12445-010-0315-x

Cite this article as:
Wanrooij, B.S. HUISARTS WETENSCHAP (2010) 53: 689. doi:10.1007/s12445-010-0315-x
  • 375 Downloads

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

  • B. S. Wanrooij
    • 1
  1. 1.afdeling HuisartsgeneeskundeAMCAmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations