Huisarts en wetenschap

, Volume 53, Issue 1, pp 60–60

DM type 2 en stabiele coronaire hartziekte

  • K. J. Gorter
Import

DOI: 10.1007/s12445-010-0017-4

Cite this article as:
Gorter, K.J. HUISARTS WETENSCHAP (2010) 53: 60. doi:10.1007/s12445-010-0017-4
  • 115 Downloads

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • K. J. Gorter
    • 1
  1. 1.Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, afdeling HuisartsgeneeskundeUMC UtrechtUtrechtThe Netherlands

Personalised recommendations