Huisarts en wetenschap

, Volume 53, Issue 1, pp 59–59

Eenheidsworst…?

  • Hans van der Voort
Column

DOI: 10.1007/s12445-010-0016-5

Cite this article as:
van der Voort, H. HUISARTS WETENSCHAP (2010) 53: 59. doi:10.1007/s12445-010-0016-5
  • 166 Downloads

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • Hans van der Voort
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations