Huisarts en wetenschap

, Volume 53, Issue 1, pp 42–46 | Cite as

Implementatie van NHG-Standaarden: succes of probleem?

 • R. Grol
 • J. Braspenning
 • M. Hulscher
 • M. Wensing
 • R. Dijkstra
Beschouwing

Samenvatting

Grol R, Braspenning J, Dijkstra R, Hulscher M, Wensing M. Implementatie van NHG-Standaarden: succes of probleem? Huisarts Wet 2010;53(1):42-6.

Twintig jaar na het uitkomen van de eerste NHG-Standaard maken wij de balans op met betrekking tot het gebruik en de implementatie van NHG-Standaarden. De afgelopen jaren is de toepassing van richtlijnen in huisartsenpraktijken toegenomen van ongeveer 44% naar 74%, terwijl de verschillen tussen de diverse aanbevelingen en de praktijken groot zijn. Voor het realiseren van verbeteringen is inzicht nodig in het achterliggende probleem, op grond waarvan we een implementatiestrategie kunnen ontwikkelen voor een houdbare (sustainable) verandering, die we eerst toetsen voordat we deze breed uitrollen. Deze methode betekent dat er nietéén implementatiestrategie bestaat, omdat we deze immers altijd af moeten stemmen op het probleem en de gebruiker. In dit artikel geven we voorbeelden van meer en minder succesvolle strategieën. Voor het toetsen en implementeren van de zorg die de NHG-Standaarden beschrijven moeten we niet alleen kijken naar het gedrag van de huisarts, maar ook naar dat van de praktijkondersteuners en de andere betrokken zorgverleners uit de eerste lijn, naar de zorgorganisatie, de patiënten zelf en de bredere context. We zetten voor de toekomst in op een cyclisch kwaliteitsbeleid, waarin telkens andere onderwerpen aan bod komen.

Abstract

Grol R, Braspenning J, Dijkstra R, Hulscher M, Wensing M. Implementation of NHG guidelines: success or problem? Huisarts Wet 2010;53(1):42-6.

The use and implementation of Dutch College of General Practitioners (NHG) guidelines was reviewed 20 years after the first guideline was published. The guideline adherence in general practice has increased in recent years, from 44% to 74%, although there are substantial differences between recommendations and medical practice. Insight is needed into the underlying problem in order to develop an implementation strategy to achieve sustainable change. Because of the need to adapt to individual problems and users, there will not be one implementation strategy but several. In this article we present examples of success ful and less successful strategies. When assessing and implementing the care recommended by the guidelines, it is necessary to look not only at the behaviour of the general practitioner but also that of practice nurses and other primary health care providers, the organization of care, the patients, and the broader context. We recommend systematic quality control cycles that each time involves other topics.

Literatuur

 1. 1.
  Grol RPTM. Kwaliteitsbewaking in de huisartsgeneeskunde: effecten van onderlinge toetsing. Dissertatie. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, 1987.Google Scholar
 2. 2.
  Braspenning J, Schiere AM, Van Roosmalen M, Mokkink H, Grol R. Kwaliteit van huisartsgeneeskundig handelen moeilijk te meten. Een literatuuroverzicht over 1997–2003. Huisarts Wet 2004;47:184–7.Google Scholar
 3. 3.
  Braspenning, JCC, Schellevis FG, Grol RPTM. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk. Kwaliteit huisartsenzorg belicht. Utrecht/Nijmegen: NIVEL/WOK, 2004.Google Scholar
 4. 4.
  Kirschner K, Braspenning J, Gootzen T, Van Everdingen C, Batenburg J, Verstappen W, et al. Pay-for-performance in de huisartsenpraktijk. Een experiment in Zuid-Nederland. Nijmegen: IQ healthcare, 2009.Google Scholar
 5. 5.
  Grol R, Grimshaw J. From best evidence to best practice: effective implementation of change in patients’ care. Lancet 2003;362:1225–30.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Grimshaw JM, Thomas RE, MacLennan G, Fraser C, Ramsay CR, Vake L, et al. Effectiveness and efficiency of guideline dissemination and implementation strategies. Health Technol Assess 2004;8:1–72.Google Scholar
 7. 7.
  Grol RPTM, Bosch M, Hulscher M, Eccles M, Wensing MJP. Planning and studying improvement in patient care: the use of theoretical perspectives. Milbank Q 2007;85: 93–138.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Schouten LM, Hulscher ME, Van Everdingen JJ, Huijsman R, Grol RP. Evidence for the impact of quality improvement collaboratives: systematic review. BMJ 2008;336:1491–4.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Grol R, Wensing M. Implementatie. Effectieve verbetering van de patiëntenzorg. Maarssen: Elsevier, 2006.Google Scholar
 10. 10.
  Van Wyk JT, Van Wijk MAM, Sturkenboom MCJM, Mosseveld M, Moorman PW, Van der Leij J. Het effect van elektronische herinneringen bij de behandeling van dislipidemie. Huisarts Wet 2009;52:490–6.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Krol N, Wensing M, Haaijer-Ruskamp F, Muris JW, Numans ME, Schattenberg G, et al. Patient-directed strategy to reduce prescribing for patients with dyspepsia in general practice: a randomized trial. Aliment Pharmacol Ther 2004;19:917–22.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Gorgels WJMJ. Oude Voshaar RC, Mol AJJ, Van de Lisdonk EH, Van Balkom AJLM, Van den Hoogen HJM, et al. Discontinuation of longterm benzodiazepine use by sending a letter to users in family practice: a prospective controlled intervention study. Drug Alcohol Depend 2005;78:49–56.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Verstappen WH, Van der Weijden T, Sijbrandij J, Smeele I, Hermsen J, Grimshaw J, et al. Effect of a practice-based strategy on test ordering performance of primary care physicians: a randomized trial. JAMA 2003;289:2407–12.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Engers AJ, Wensing M, Van Tulder MW, Timmermans A, Oostendorp RA, Koes BW, et al. Implementation of the Dutch low back pain guideline for general practitioners: a cluster randomized controlled trial. Spine 2005;30:559–600.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Van Roosmalen MS, Braspenning JCC, De Smet PAGM, Grol RPTM. Antibiotic prescribing in primary care. First choice and restrictive prescribing are two different traits. Qual Saf Health Care 2007;16:105– 9.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Flottorp S, Oxman A. Identifying barriers and tailoring interventions to improve the management of urinary tract infections and sore throat: a pragmatic study using qualitative methods. BMC Health Serv Res 2003;3:3.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Welschen I. Prescribing antibiotics for acute respiratory tract infections in primary care. PhD thesis. Utrecht: Utrecht University, 2004.Google Scholar
 18. 18.
  Cars O, Mölstad S, Melander A. Variation in antibiotic use in the European Union. Lancet 2001;357:1851–3.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  Arroll B, Kenealy T, Kerse N. Do delayed prescriptions reduce antibiotic use in respiratory tract infections? A systematic review. Br J Gen Pract 2003;53:871–7.PubMedGoogle Scholar
 20. 20.
  Kaushal R, Shojania KG, Bates DW. Effects of computerized physician order entry and clinical decision support systems on medication safety: a systematic review. Arch Intern Med 2003;163:1409–16.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 21. 21.
  Cals JW, Butler CC, Hopstaken RM, Hood K, Dinant GJ. Effect of point of care testing for C reactive protein and training in communication skills on antibiotic use in lower respiratory tract infections: cluster randomised trial. BMJ 2009;338:1374.CrossRefGoogle Scholar
 22. 22.
  Hulscher MEJL, Van der Meer JWM, Grol RPTM. Antibiotic use: how to improve it? Int J Med Microbiol, geaccepteerd voor publicatie.Google Scholar
 23. 23.
  Tacken MAJB, Braspenning JCC, Van Paassen J, Van den Hoogen HJM, De Bakker DH, Grol RPTM. Negen jaar influenzavaccinatie in de huisartspraktijk. Huisarts Wet 2000;43:566–7.Google Scholar
 24. 24.
  Braspenning J, Tacken M, Penders A, Van den Hoogen H, De Bakker D. Opkomst bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, 1997–1999. Tijdschr Soc Gezondheidsz 2001;79:341–5.Google Scholar
 25. 25.
  Tacken M, Mulder J, Van den Hoogen H, Tiersma W, Donkers J, Verheij R, et al. Monitoring Nationaal Programma Grieppreventie 2008. Nijmegen: LINH, 2009.Google Scholar
 26. 26.
  Wagner EH, Austin BT, Von Korff M. Organizing care for patients with chronic illness. Milbank Q 1996;74:511–44.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 27. 27.
  Bodenheimer T, Wagner EH, Grumbach K. Improving primary care for patients with chronic illness. JAMA 2002;288:1909–14.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 28. 28.
  Van Bruggen R, Gorter KJ, Stolk RP, Verhoeven RP, Rutten GE. Implementation of locally adapted guidelines on type 2 diabetes. Fam Pract 2008;25:430–7.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 29. 29.
  Dijkstra RF, Braspenning JCC, Grol RPTM. Implementing diabetes passports to focus practice reorganization on improving diabetes care patients. Int J Qual Health Care 2008;20:72–7.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 30. 30.
  Meulepas MA, Braspenning JCC, De Grauw WJ, Lucas AEM, Wijkel D, Grol RPTM. Patient-oriented intervention in addition to centrally organised checkups improves diabetic patient outcome in primary care. Qual Saf Health Care 2008;17:324–8.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 31. 31.
  Van den Bemt L, Schermer TR, Smeele IJ, Boonman-de Winter LJ, Van Boxem T, Denis J, et al. An expert-supported monitoring system for patients with chronic obstructive pulmonary disease in general practice: results of a cluster randomised controlled trial. Med J Aust 2009;191:249–54.PubMedGoogle Scholar
 32. 32.
  Meulepas MA, Jacobs JE, Smeenk FW, Smeele I, Lucas AE, Bottema BJ, et al. Effect of an integrated primary care model on the management of middle-aged and old patients with obstructive lung diseases. Scand J Prim Health Care 2007;25:186–92.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 33. 33.
  Mannion R. Davies HT. Payment for performance in health care. BMJ 2008;336:306–8.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 34. 34.
  Campbell SM, Reeves D, Kontopantelis E, Sibbald B, Roland M. Effects of pay for performance on the quality of primary care in England. N Engl J Med 2009;361:368–78.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 35. 35.
  Braspenning J, Dijkstra R, Tacken M, Bouma M, Witmer H. Visitatie Instrument Accreditering (VIA). Nijmegen/Utrecht: WOK/NHG, 2007.Google Scholar
 36. 36.
  Wensing M, Wollersheim HCH, Grol RPTM. Organisational interventions to implement improvements in patient care: a structured review of reviews. Implement Sci 2006;1:2.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

 • R. Grol
  • 1
 • J. Braspenning
  • 1
 • M. Hulscher
  • 1
 • M. Wensing
  • 1
  • 2
 • R. Dijkstra
  • 1
 1. 1.IQ healthcareUMC St RadboudNijmegenThe Netherlands
 2. 2.Nederlands Huisartsen GenootschapUtrechtThe Netherlands

Personalised recommendations