Advertisement

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

, Volume 49, Issue 6, pp 219–222 | Cite as

‘Wij zijn er én blijven hier …’ Gezondheid, zorggebruik en sociaal welbevinden van oudere migranten in Nederland

 • Tineke FokkemaEmail author
 • Nina Conkova
Redactioneel
 • 79 Downloads

In 1991 vond het symposium ‘Tussen wal en schip? Over de oudere migrant in Nederland’ plaats, waarbij de discrepantie tussen de specifieke woonzorgvraag van oudere migranten en het toenmalige aanbod centraal stond. De aandacht richtte zich vooral op de traditionele niet-westerse migrantengroepen: Surinaamse, Turkse en Marokkaanse migranten van de eerste generatie die in de jaren 1960 en 1970 voor studie, werk of door gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen. De organisatoren waren met dit congres hun tijd ver vooruit. Professionals, beleidsmakers en wetenschappers hadden toen nauwelijks oog voor de ervaren knelpunten van deze weliswaar kleine groep niet-westerse oudere migranten.

We zijn inmiddels ruim 25 jaar verder en de belangstelling voor de oudere migrant is sterk groeiende. Deze toenemende aandacht zal deels te maken hebben met de macht van het getal en het feit dat een groter deel van de migrantenouderen een hogere leeftijd bereikt. Zo is de groep niet-westerse oudere...

Literatuur

 1. 1.
  Kloosterboer D. ‘Wij komen eraan …’ Wensen, behoeften én ambities van oudere migranten in Nederland. Utrecht: Samenwerkingsverbanden van het Landelijk Overleg Minderheden; 2004.Google Scholar
 2. 2.
  CBS. Statline: Bevolking met migratieachtergrond; geslacht, leeftijd. 2018. http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70787ned&D1=a&D2=0&D3=0,12-20&D4=a&D5=0,19,l&HDR=G4&STB=G1,G2,T,G3&VW=T. Geraadpleegd op: 12 nov 2018.Google Scholar
 3. 3.
  CBS. Statline: Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio. 2018. http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=03759NED&D1=0&D2=0&D3=56-107&D4=0&D5=0&D6=3&HDR=T,G1,G3&STB=G2,G4,G5&VW=T. Geraadpleegd op: 12 nov 2018.Google Scholar
 4. 4.
  CBS. Statline: Prognose bevolking; geslacht, leeftijd en migratieachtergrond, 2018–2060. 2017. http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83784NED&D1=0&D2=0&D3=112-120&D4=0&D5=3-4&D6=22&HDR=T,G3,G2,G1,G4&STB=G5&VW=T. Geraadpleegd op: 12 nov 2018.Google Scholar
 5. 5.
  CBS. Statline: Prognose bevolking; geslacht en leeftijd, 2017–2060. 2016. http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83597NED&D1=0&D2=a&D3=0,122-133&D4=23&HDR=T,G3&STB=G1,G2&VW=T. Geraadpleegd op: 12 nov 2018.Google Scholar
 6. 6.
  Fokkema T, Conkova N. Turkse en Marokkaanse ouderen in Nederland en België: Een sociaal-demografisch profiel. Geron. 2018;2:15–9.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
 8. 8.
  Witter Y, Fokkema T. Huisvesting en zorg voor oudere migranten in Nederland. Demos. 2018;34(6):1–4.Google Scholar

Copyright information

© Vilans 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW)Rijksuniversiteit GroningenDen HaagNederland
 2. 2.Erasmus Universiteit RotterdamRotterdamNederland
 3. 3.Leyden Academy on Vitality and AgeingLeidenNederland

Personalised recommendations