Advertisement

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

, Volume 49, Issue 6, pp 244–252 | Cite as

De impact van het wijkgerichte werken voor de toeleiding naar zorg van oudere migranten

Oudere migranten en het wijkgerichte werken in zorg en welzijn
 • Roos PijpersEmail author
 • Hanna Carlsson
Oorspronkelijk artikel
 • 92 Downloads

Samenvatting

Het doel van dit artikel is laten zien hoe oudere migranten worden toegeleid naar zorg via het ‘wijkgerichte werken’. In zorg en welzijn wordt de wijk gezien als een ideale plek om dichtbij burgers preventie, zorg en ondersteuning te organiseren. Gemeentes vertalen dit wijkgerichte denken in wijkgericht werken. In ons kwalitatieve onderzoek volgen we de ontwikkelingen in de maakpraktijken (crafting practices) die relevant zijn voor de toeleiding naar zorg van oudere migranten in de gemeente Nijmegen. De nadruk op de wijk in het huidige beleid van de gemeente is te zien als een omdraaiing van het denken in minderheidsgroepen in eerdere beleidsperioden. Het lukt gedeeltelijk om oudere migranten toe te leiden naar zorg via voorzieningen binnen wijkstructuren. Belangrijk daarvoor zijn niet zozeer de functies van voorzieningen, maar de vertrouwensrelaties met zorgverleners die ze daar ontmoeten en die dezelfde taal spreken of culturele achtergrond delen. Deze zorgverleners slagen er in om de mentale afstand tussen zorgstelsel en leefwereld van oudere migranten te overbruggen. Relaties ontstaan ook buiten de wijkstructuren om, bij aanbieders van zorg in eigen taal en in georganiseerde uitwisseling van kennis en ervaringen. Om te grote afhankelijkheid van professionals met een migratieachtergrond te voorkomen moeten afspraken over cultuursensitiviteit tussen de gemeente en wijkaanbieders beter worden gemonitord.

Trefwoorden

oudere migranten toeleiding naar zorg wijken praxeografie 

The impact of neighbourhood-based work on helping older migrants gain access to care

Older migrants and neighbourhood-based work in care and social services

Abstract

This article studies how older migrants gain access to care through neighbourhood-based forms of working. In the Netherlands, the neighbourhood is increasingly viewed as an ideal place to organize care and social services, close to citizens. To this end, municipalities are developing neighbourhood structures and facilities in which local providers cooperate. In our qualitative research we studied the developments in crafting practices relevant to access to care of older migrants in the city of Nijmegen, the Netherlands. In Nijmegen the new neighbourhood structures are only partly successful in helping older migrants gain access to care. Older migrants visit neighbourhood facilities not for the services these facilities provide, but because of the presence of care professionals who speak the same language, or share the same cultural background as do these older migrants. These caregivers are able to bridge the mental distance between the health care system and the lifeworld of older migrants. Relations also arise outside the neighbourhood structures, for instance at culture-specific day care facilities. To prevent too great a claim on professionals with a migration background, agreements between the city of Nijmegen and local providers to enhance cultural sensitivity should be better monitored.

Keywords

Older migrants Access to care Neighbourhoods Praxeography 

Literatuur

 1. 1.
  Denktas S, Koopmans G, Birnie E, Foets M, Bonsel G. Ethnic background and differences in health care use: a national cross-sectional study of native Dutch and immigrant elderly in the Netherlands. Int J Equity Health. 2009;8:35.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 2. 2.
  De Graaff FM, Francke AL. Barriers to home care for terminally ill Turkish and Moroccan migrants, perceived by GPs and nurses: a survey. BMC Palliat Care. 2009;8:3.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 3. 3.
  Green G, Davison C, Bradby H, Krause K, Mejias FM, Alex G. Pathways to care: how superdiversity shapes the need for navigational assistance. Sociol Health Illn. 2014;36(8):1205.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. 4.
  Ahaddour C, Branden S van den, Broeckaert B. Institutional elderly care services and Moroccan and Turkish migrants in Belgium: a literature review. J Immigr Minor Health. 2016;18(5):1216–27.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. 5.
  Suurmond J, Rosenmoller DL, El Mesbahi H, Lamkaddem M, Essink-Bot ML. Barriers in access to home care services among ethnic minority and Dutch elderly—a qualitative study. Int J Nurs Stud. 2016;54:23–35.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. 6.
  Verhagen I, Ros WJ, Steunenberg B, Laan W, Wit NJ de. Differences in health care utilisation between elderly from ethnic minorities and ethnic Dutch elderly. Int J Equity Health. 2014;13:125.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 7. 7.
  Van Wieringen J. Wie zorgt voor oudere migranten? De rol van mantelzorgers, sleutelfiguren, professionals, gemeenten en ouderen zelf. Utrecht: Pharos; 2014.Google Scholar
 8. 8.
  Verhagen I, Ros W, Steunenberg B, De Wit N. Culturally sensitive care for elderly immigrants through ethnic community health workers: design and development of a community based intervention programme in the Netherlands. BMC Public Health. 2013.  https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-227 CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 9. 9.
  Verhagen I. Community health workers: bridging the gap between health needs of immigrant elderly and health and welfare services in the Netherlands. Utrecht: Utrecht University; 2015.Google Scholar
 10. 10.
  Steunenberg B, Wit N de. Diversiteit in vergrijzing: cultuursensitieve ouderenzorg voor de eerste generatie Turkse en Marokkaanse migranten. Bijblijven. 2013;29(4):39–44.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Milligan C. There’s no place like home: place and care in an ageing society. Farnham: Ashgate; 2009.Google Scholar
 12. 12.
  Witter Y, Fokkema T. Huisvesting en zorg voor oudere migranten in Nederland. Demos. 2018;34:1–4.Google Scholar
 13. 13.
  Bannink D, Bosselaar H, Trommel W. Crafting local welfare landscapes. The Hague: Eleven International Publishing; 2013.Google Scholar
 14. 14.
  Oldenhof L, Postma J, Bal R. Re-placing care: governing healthcare through spatial arrangements. In: Ferlie E, Montgomery K, Reff Pedersen A, redactie. The oxford handbook of health care management. Oxford: Oxford University Press; 2016.Google Scholar
 15. 15.
  Van Arum S, Van den Enden T. Sociale (wijk)teams opnieuw uitgelicht. Derde landelijke peiling onder gemeenten. Utrecht: Movisie; 2018.Google Scholar
 16. 16.
  Gemeente Nijmegen. Raamovereenkomst basisinfrastructuur welzijn 2017–2020. 2017.Google Scholar
 17. 17.
  Gemeente Nijmegen. Uitkomsten onderzoeken Stips en SWTs Nijmegen. 2017.Google Scholar
 18. 18.
  Pijpers R, De Kam G, Dorland L. Integrating services for older people in aging communities in the Netherlands: a comparison of urban and rural approaches. J Hous Elderly. 2016;30:430–49.CrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  Lawton MP. The elderly in context: perspectives from environmental psychology and gerontology. Environ Behav. 1985;17(4):501–19.CrossRefGoogle Scholar
 20. 20.
  Day R. Local environments and older people’s health: dimensions from a comparative qualitative study in Scotland. Health Place. 2008;14(2):299–312.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 21. 21.
  Lui C‑W, Everingham J‑A, Warburton J, Cuthill M, Bartlett H. What makes a community age-friendly: a review of international literature. Australas J Ageing. 2009;28(3):116–21.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 22. 22.
  Menec VH, Means R, Keating N, Parkhurst G, Eales J. Conceptualizing age-friendly communities. Can J Aging. 2011;30(3):479–93.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 23. 23.
  Boos T. Ethnische Sphären: über die emotionale Konstruktion von Gemeinschaft bei syrisch- und libanesischstämmigen Argentiniern. Bielefeld: transcript; 2013.CrossRefGoogle Scholar
 24. 24.
  Cummins S, Curtis S, Diez-Roux A, Macintyre S. Understanding and representing ‘place’ in health research: a relational approach. Soc Sci Med. 2007;65:1825–38.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 25. 25.
  Massey D. For space. London: SAGE; 2005.Google Scholar
 26. 26.
  Lagendijk A. Naar een relationele visie op de regio? Rooilijn. 2006;39(8):418–25.Google Scholar
 27. 27.
  Van der Greft S, Droogleever Fortuijn J. Multiple disadvantage of older migrants and native Dutch older adults in deprived neighbourhoods in Amsterdam, the Netherlands: a life course perspective. Geogr J. 2017;82:415–32.Google Scholar
 28. 28.
  Johansson K, Laliberte Rudman D, Mondaca M, Park M, Luborsky M, Josephsson S, et al. Moving beyond ‘aging in place’ to understand migration and aging: place making and the centrality of occupation. J Occup Sci. 2013;20(2):108–19.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 29. 29.
  Uitermark J, Rossi U, Van Houtum H. Reinventing multiculturalism: urban citizenship and the negotiation of ethnic diversity in Amsterdam. Int J Urban Reg Res. 2005;29:622–40.CrossRefGoogle Scholar
 30. 30.
  Kelderman N. De WMO en oudere migranten. Een verkenning in de G4. Utrecht: Pharos; 2011.Google Scholar
 31. 31.
  Bueger C. Pathways to practice: praxiography and international politics. Eur Pol Sci Rev. 2014;6:383–406.CrossRefGoogle Scholar
 32. 32.
  Mol A. The body multiple: ontology in medical practice. Durham: Duke University Press; 2002.CrossRefGoogle Scholar
 33. 33.
  Gemeente Nijmegen. Samen gezond in Nijmegen. Gezondheidsagenda 2017–2020. 2017.Google Scholar
 34. 34.
  Gemeente Nijmegen. Veur mekäör: zorg en welzijn dichtbij. Beleidskader WMO en jeugd 2015–2018. 2014.Google Scholar
 35. 35.
  Gemeente Nijmegen. Beantwoording motie ‘Divers is sterk’. 2017.Google Scholar
 36. 36.
  Gemeente Nijmegen. Collegebesluit subsidieverlening welzijnswerk W2 2018. 2018.Google Scholar
 37. 37.
  De Valk HAG, Schans D. ‘They ought to do this for their parents’: perceptions of filial obligations among immigrant and Dutch older people. Ageing Soc. 2008;28(01):49–66.CrossRefGoogle Scholar
 38. 38.
  Hendriks P, Lensvelt-Mulders G, Van Ewijk H. New voices in social work: an explorative study of female Turkish and Moroccan-Dutch professionals in social work in the Netherlands. Soc Work Educ. 2015;34:1005–20.CrossRefGoogle Scholar
 39. 39.
  Meurs P. Maatwerk en willekeur; een pleidooi voor situationele gelijkheid. Den Haag: Transitiecommissie Sociaal Domein; 2016.Google Scholar

Copyright information

© Vilans 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Institute for Management Research, Sectie Geografie, Planologie en MilieuRadboud Universiteit NijmegenNijmegenNederland

Personalised recommendations