Advertisement

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

, Volume 49, Issue 4, pp 156–160 | Cite as

“Ik kan mijn acceptgiro niet meer invullen”

Visuele stoornissen bij posterieure corticale atrofie
 • Sarah Buddeke
 • Barbera van Harten
 • Liesbeth Hempenius
Klinische les

Samenvatting

Visuele problemen komen regelmatig voor bij de oudere patiënt en worden vaak veroorzaakt door oogheelkundige problemen. In deze klinische les laten we zien dat visuele problemen ook veroorzaakt kunnen worden door posterieure corticale atrofie (PCA). PCA is een klinisch-radiologisch syndroom dat vaak veroorzaakt wordt door een neurodegeneratieve aandoening zoals de ziekte van Alzheimer, dementie met Lewy-lichaampjes of corticobasale degeneratie. Het wordt gekenmerkt door progressieve achteruitgang in visuele informatieverwerking. Daarbij is er relatief behoud van geheugen en taal in vroege stadia. Bij beeldvorming van de hersenen wordt atrofie van de posterieure hersengebieden gezien.

Trefwoorden

posterieure corticale atrofie alzheimer balint gerstmann ouderen 

“I can’t complete my payment form anymore”

Visual disorders in posterior cortical atrophy

Abstract

Visual problems occur frequently in elderly patients and are often caused by ophthalmological problems. In this clinical lesson we show that visual problems can also be caused by posterior cortical atrophy (PCA). PCA is a clinico-radiological syndrome that is often caused by Alzheimer’s disease and other neurodegenerative diseases as Lewy body dementia and corticobasal degeneration. It is characterized by progressive decline in visual information processing. In addition, there is relative retention of memory and language in early stages. Brain imaging shows atrophy of the posterior brain areas.

Keywords

Benson Balint Gerstmann AD MRI 

Literatuur

 1. 1.
  Crutch SJ, Schott JM, Rabinovici GD, et al. Consensus classification of posterior cortical atrophy. Alzheimers Dement. 2017;13:870–84.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 2. 2.
  Crutch SJ, Lehmann M, Schott JM, Rabinovici GD, Rossor MN, Fox NC. Posterior cortical atrophy. Lancet Neurol. 2012;11:170–8.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 3. 3.
  Leeuwis AE, Kuiper AK, Schreuder C, Toorn R van den, Scheltens P, Pijnenburg Y. Ondersteuning bij visuele problemen in het kader van posterieure corticale atrofie – een casus. Neuropraxis. 2017;21:4–10.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
 5. 5.
  Borruat FX. Posterior cortical atrophy: review of the recent literature. Curr Neurol Neurosci Rep. 2013;13:406–13.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. 6.
  Aresi A, Giovagnoli AR. The Role of Neuropsychology in Distinguishing the Posterior Cortical Atrophy Syndrome and Alzheimer’s Disease. J Alzheimers Dis. 2009;18(1):65–70.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. 7.
  Koedam ELGE, Lehmann M, Flier WM van der, et al. Visual assessment of posterior atrophy development of a MRI rating scale. Eur Radiol. 2011;21:2618–25.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 8. 8.
  Kim E, Lee Y, Lee J, Han SH. A case with cholinesterase inhibitor responsive asymmetric posterior cortical atrophy. Clin Neurol Neurosurg. 2005;108:97–101.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. 9.
  Schmidtke K, Hüll M, Talazko J. Posterior cortical atrophy: Variant of Alzheimer’s disease? A case series with PET findings. J Neurol. 2005;252:27–35.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Vilans 2018

Authors and Affiliations

 • Sarah Buddeke
  • 1
  • 2
 • Barbera van Harten
  • 1
 • Liesbeth Hempenius
  • 1
 1. 1.Medisch Centrum LeeuwardenLeeuwardenNederland
 2. 2.GroningenNederland

Personalised recommendations