Advertisement

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

, Volume 47, Issue 3, pp 98–108 | Cite as

De overgang van werk naar pensioen: Ervaren steun van volwassen kinderen

 • Rozemarijn van Duijn
 • Marleen DammanEmail author
Oorspronkelijk artikel
 • 113 Downloads

Samenvatting

Achtergrond

Voor veel mensen is pensionering een levensgebeurtenis die gepaard gaat met grote veranderingen. Steun van de kinderen kan mogelijk helpen om de overgang van werk naar pensioen soepel te laten verlopen. Inzichten in intergenerationele steun bij de pensionering zijn echter schaars. In hoeverre ervaren ouders steun van hun kinderen in de transitie van werk naar pensioen en met welke factoren hangt dit samen?

Methode

De analyses zijn gebaseerd op panel data verzameld onder gepensioneerden in Nederland (N = 709). De informatie over ervaren steun van de kinderen bij pensionering werd verzameld tijdens ronde 3 in 2011.

Resultaten

Een minderheid van de gepensioneerde ouders ervaart steun van de kinderen in de transitie van werk naar pensioen. Gepensioneerden die geen partner hebben en gepensioneerden die niet goed financieel kunnen rondkomen ervaren relatief veel steun van de kinderen bij de pensionering. Dit geldt ook voor gepensioneerden die regelmatig oppassen op de kleinkinderen en die hun kinderen vaak helpen met praktische zaken.

Conclusie

Kinderen geven voornamelijk steun bij de pensionering als er sprake is van uitwisseling van steun en lijken slechts in beperkte mate te reageren op mogelijke indicatoren van behoefte aan steun rondom pensionering.

Trefwoorden

pensionering intergenerationele relaties altruïsme uitwisseling 

The transition from work to retirement: Experienced support from adult children

Abstract

Background

Retirement is an important life event, which is often characterized by many changes in the lives of individuals. Support from children can potentially help older adults to cope with these changes. Empirical insights on intergenerational support regarding retirement are limited though. To what extent do parents experience support from their children in the transition from work to retirement and how can potential differences be explained?

Methods

The analyses are based on panel data collected among retirees in the Netherlands (N = 709). Information about experienced support from children regarding retirement was collected during Wave 3 in 2011.

Results

A minority of retired parents experiences support from their children in the transition from work to retirement. Retirees who do not have a partner and retirees having a poor financial situation are relatively likely to experience support from their children when transitioning into retirement. This is also the case for retirees who regularly take care of their grandchildren, or who often help their children with practical chores.

Conclusion

Children are more likely to support their parents if support is exchanged, and only seem to react to potential indicators of need for support surrounding retirement to a limited extent.

Keywords

Retired persons Intergenerational relationships Altruism Exchange 

Notes

Dankbetuiging

Dit werk is financieel ondersteund door beurzen van NWO en Netspar.

Funding

Netherlands Organization for Scientific Research NWO (VICI-grant 453-14-001 to K.H.) and Netspar (Small Vision Grant)

Literatuur

 1. 1.
  Centraal Bureau voor de Statistiek. Meer dan de helft van de werknemers bij pensionering 65 jaar of ouder 2015. www.cbs.nl. Geconsulteerd: 31. August 2015.Google Scholar
 2. 2.
  Tilburg TG van. Support networks before and after retirement. J Soc Pers Relat. 1992;9:433–445.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Silverstein M, Bengtson VL. Does intergenerational social support influence the psychological well-being of older parents? The contingencies of declining health and widowhood. Soc Sci Med. 1994;38(7):943–957.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Djundeva M, Mills M, Wittek R, Steverink N. Receiving instrumental support in late parent–child relationships and parental depression. J Gerontol, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences. 2014. doi:10.1093/geronb/gbu136.Google Scholar
 5. 5.
  Wang M, Shultz KS. Employee retirement: A review and recommendations for future investigation. J Manag. 2010;36(1):172–206.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Raymo JM, Sweeney MM. Work–family conflict and retirement preferences. J Gerontol Series B: Psychological Sciences and Social Sciences. 2006;61(3):161–169.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Szinovacz ME, DeViney S, Davey A. Influences of family obligations and relationships on retirement variations by gender, race, and marital status. J Gerontol Series B: Psychological Sciences and Social Sciences. 2001;56(1):20–27.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Hank K. Effects of early life family events on women’s late life labour market behavior: An analysis of the relationship between childbearing and retirement in Western Germany. Eur Sociol Rev. 2004;20(3):189–198.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Damman M, Henkens K, Kalmijn M. The impact of midlife educational, work, health, and family experiences on men’s early retirement. J Gerontol Series B: Psychological Sciences and Social Sciences. 2011;66(5):617–627.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Szinovacz ME, Davey A. Retirement effects on parent–adult child contacts. Gerontologist. 2001;41(2):191–200.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. 11.
  Van den Bogaard L, Henkens K, Kalmijn M. So now what? Effects of retirement on civic engagement. Ageing Soc. 2014;34(7):1170–1192.CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Kalmijn M. Adult intergenerational relationships. In: Treas J, Scott J, Richards M (redactie). The Wiley-Blackwell Companion to the Sociology of Families. New York: Wiley-Blackwell; 2014. P. 385–403.CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Ogg J, Renaut S. The support of parents in old age by those born during 1945–1954: a European perspective. Ageing Soc. 2006;26:723–743.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Gaalen RI van, Dykstra PA. Solidarity and conflict between adult children and parents: A latent class analysis. J Marriage Fam. 2006;68:947–960.CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Silverstein M, Bengtson VL, Lawton L. Intergenerational solidarity and the structure of adult child-parent relationships in American families. Am J Sociol. 1997;103(2):429–460.CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Eggebeen DJ, Davey A. Do safety nets work? The role of anticipated help in times of need. J Marriage Fam. 1998;60(4):939–950.CrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Grundy E. Reciprocity in relationships: socio-economic and health influences on intergenerational exchanges between third age parents and their adult children in great britain. Br J Sociol. 2005;56(2):233–255.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. 18.
  Kalmijn M, Saraceno C. A comparative perspective on intergenerational support. Responsiveness to parental needs in individualistic and familialistic countries. Eur Societ. 2008;10(3):479–508.CrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  Solinge H van, Henkens K. Adjustment to and satisfaction with retirement: Two of a kind? Psychol Aging. 2008;23(2):422–434.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 20. 20.
  Pinquart M, Schindler I. Changes of life satisfaction in the transition to retirement: a latent-class approach. Psychol Aging. 2007;22(3):442–455.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 21. 21.
  Silverstein M, Conroy SJ, Wang H, Giarrusso R, Bengtson VL. Reciprocity in parent-child relations over the adult life course. J Gerontol: Social Sciences. 2002;57B(1):S3–S13.CrossRefGoogle Scholar
 22. 22.
  Ekerdt DJ, Kosloski K, DeViney S. The normative anticipation of retirement by older workers. Res Aging. 2000;22(1):3–22.CrossRefGoogle Scholar
 23. 23.
  Henkens K, Van Solinge H. Spousal influences on the decision to retire. Int J Sociol. 2002;32(2):55–74.Google Scholar
 24. 24.
  Damman M, Henkens K, Kalmijn M. Missing work after retirement: The role of life histories in the retirement adjustment process. Gerontologist. 2013;55(5):802–813. doi:10.1093/geront/gnt169.PubMedGoogle Scholar
 25. 25.
  Klein IK, Tilburg T van, Knipscheer KCPM. Perceived instrumental support exchanges in relationships between elderly parents and their adult children: Normative and structural explanations. J Marriage Fam. 1999;61(4):831–844.CrossRefGoogle Scholar
 26. 26.
  Hank K. Proximity and contacts between older parents and their children: A European comparison. J Marriage Fam. 2007;69:157–173.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Vilans 2016

Authors and Affiliations

 1. 1.NIDI-KNAW, UMCG-RUGDen HaagNederland

Personalised recommendations