Advertisement

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

, Volume 46, Issue 2, pp 92–103 | Cite as

Kwetsbaarheid bij ouderen met een verstandelijke beperking: operationalisering, risico en opsporing

 • Josje D. SchoufourEmail author
 • Michael A. Echteld
 • Heleen M. Evenhuis
Article

Samenvatting

Ondanks een toename in levensverwachting, is er in de oudere populatie met verstandelijke beperkingen nogal eens sprake van multipele gezondheidsproblemen en vroegtijdige functionele achteruitgang. Wij maakten gebruik van de data van de studie Gezond Ouder met een verstandelijke beperking (GOUD), om in deze populatie de kwetsbaarheid in kaart te brengen, geoperationaliseerd als een speciaal ontwikkelde kwetsbaarheidsindex van 50 items. Omdat nog niet eerder een kwetsbaarheidsindex was toegepast in een vroeg-gehandicapte populatie, moest vastgesteld worden of deze even voorspellend is voor achteruitgang van gezondheid en zelfstandigheid als in de algemene oudere populatie. In dit artikel geven wij een samenvatting van de opzet en resultaten. In een bijna-representatieve studiepopulatie van 982 50-plus cliënten van de verstandelijk gehandicaptenzorg bestudeerden wij cross-sectioneel de verdeling van kwetsbaarheid, en gedurende een follow-up van 3 jaar de predictieve validiteit. De resultaten tonen dat deze populatie gemiddeld eerder en ernstiger kwetsbaar is dan de algemene 50-plus populatie. Een hogere mate van kwetsbaarheid is voorspellend voor achteruitgang van (instrumentele) ADL en mobiliteit, toename van het medicijngebruik, hogere zorgbehoefte, en hogere sterfte, maar niet voor toename in ziekenhuisopnames. In een hypothetisch model van potentiële oorzaken van kwetsbaarheid maken wij duidelijk, waarop preventie en interventie zich moeten richten, om te komen tot meer gezonde, zelfstandige en kwalitatief bevredigende levensjaren voor deze groep.

Trefwoorden

Kwetsbaarheid Ouderen Verstandelijke handicap Overlijden Achteruitgang in gezondheid 

Frailty in people with intellectual disabilities: operationalization, risks and detection

Abstract

Although the population with intellectual disabilities (ID) is increasingly growing older, there seems to be an early onset of functional decline in this group, which could be explained by frailty. We used data from the Healthy Aging and Intellectual Disability study (HA-ID) to measure frailty in people with ID. Frailty was measured with an adapted version of the frailty index, consisting of 50 health and age related deficits. We were the first to measure frailty with a frailty index in this population, and therefore its validity, in terms of predictive value, needed to be established. In the current article we provide an overview of the design of the frailty index and its relation with adverse health outcomes. In a nearly representative study population of 982 50-plus older adults with ID, we studied the prevalence of frailty and its validity over a 3-year follow-up period. Results show that people with ID were earlier and more severely frail than people from the general population. Frailty was related to early mortality, to disabilities in daily functioning and mobility, to increased medication use, and increased care intensity, but not to hospitalization. Using a hypothetical model, we identify possible interventions to increase the healthy life years in people with ID.

Keywords

Frailty Elderly people Intellectual disability Mortality Deterioration of health 

Notes

Dankwoord

ZonMw verstrekte een subsidie voor dit onderzoek in het kader van het Nationaal Programma Ouderenonderzoek. Graag danken wij de bestuurders, de stuurgroep en de interne coördinatoren van het GOUD-consortium: Ipse de Bruggen te Zoetermeer, Abrona te Huis ter Heide, en Amarant te Tilburg. Tevens danken wij alle deelnemers en hun familie, en alle medewerkers in de zorg, die een bijdrage hebben geleverd aan de metingen.

Literatuur

 1. 1.
  Coppus AM. People with intellectual disability: what do we know about adulthood and life expectancy? Dev Disabil Res Rev. 2013;18(1):6–16.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. 2.
  Hilgenkamp TI, Wijck R van, Evenhuis HM. Low physical fitness levels in older adults with ID: results of the HA-ID study. Res Dev Disabil. 2012;33(4):1048–58.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  Wouw E van de, Evenhuis HM, Echteld MA. Objective assessment of sleep and sleep problems in older adults with intellectual disabilities. Res Dev Disabil. 2013;34(8):2291–303.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. 4.
  Maaskant M, Wouw E van de, Wijck R van, Evenhuis HM, Echteld MA. Circadian sleep-wake rhythm of older adults with intellectual disabilities. Res Dev Disabil. 2013;34(4):1144–51.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. 5.
  Bastiaanse LP, Hilgenkamp TI, Echteld MA, Evenhuis HM. Prevalence and associated factors of sarcopenia in older adults with intellectual disabilities. Res Dev Disabil. 2012;33(6):2004–12.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. 6.
  Winter CF de, Bastiaanse LP, Hilgenkamp TI, Evenhuis HM, Echteld MA. Cardiovascular risk factors (diabetes, hypertension, hypercholesterolemia and metabolic syndrome) in older people with intellectual disability: results of the HA-ID study. Res Dev Disabil. 2012;33(6):1722–31.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. 7.
  Winter CF de, Bastiaanse LP, Hilgenkamp TI, Evenhuis HM, Echteld MA. Overweight and obesity in older people with intellectual disability. Res Dev Disabil. 2012;33(2):398–405.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. 8.
  Hermans H, Evenhuis HM. Multimorbidity in older adults with intellectual disabilities. Res Dev Disabil. 2014;35(4):776–83.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. 9.
  Evenhuis HM, Schoufour JD, Echteld MA. Frailty and intellectual disability: a different operationalization? Dev Disabil Res Rev. 2013;18(1):17–21.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. 10.
  Hilgenkamp TI, Bastiaanse LP, Hermans H, Penning C, Wijck R van, Evenhuis HM. Study healthy ageing and intellectual disabilities: recruitment and design. Res Dev Disabil. 2011;32(3):1097–106.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. 11.
  Rodriguez-Manas L, Feart C, Mann G, et al. Searching for an operational definition of frailty: a Delphi method based consensus statement: the frailty operative definition-consensus conference project. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2013;68:62–7.CrossRefPubMedCentralPubMedGoogle Scholar
 12. 12.
  Clegg A, Young J, Iliffe S, Olde Rikkert MGM, Rockwood K. Frailty in elderly people. Lancet. 2013;381(9868):752–62.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. 13.
  Brehmer B, Weber G. Frailty vs. disability distinctions in people with intellectual disabilities. J Policy Pract Intellect Disabil. 2010;7(1):9.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Gobbens RJ, Luijkx KG, Wijnen-Sponselee MT, Schols JM. [Frail elderly. Identification of a population at risk] Fragiele ouderen: de identificatie van een risicovolle populatie. Tijdschr Gerontol Geriatr. 2007;38(2):65–76.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. 15.
  Evenhuis HM, Hermans H, Hilgenkamp TI, Bastiaanse LP, Echteld MA. Kwetsbaarheid bij ouderen met een verstandelijke handicap. Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4808.Google Scholar
 16. 16.
  Shamliyan T, Talley KM, Ramakrishnan R, Kane RL. Association of frailty with survival: a systematic literature review. Ageing Res Rev 2013;12(2):719–36.Google Scholar
 17. 17.
  Evenhuis HM, Hermans H, Hilgenkamp TI, Bastiaanse LP, Echteld MA. Frailty and disability in the older population with intellectual disabilities: results from the Healthy Aging and Intellectual Disabilty study (HA-ID). J Am Geriatr Soc. 2012;60(5):934–8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. 18.
  Searle SD, Mitnitski A, Gahbauer EA, Gill TM, Rockwood K. A standard procedure for creating a frailty index. BMC Geriatr. 2008;8:24.CrossRefPubMedCentralPubMedGoogle Scholar
 19. 19.
  Mitnitski A, Mogilner AJ, Rockwood K. Accumulation of deficits as a proxy measure of aging. ScientificWorldJournal. 2001;1:323–36.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 20. 20.
  Schoufour JD, Mitnitski A, Rockwood K, Evenhuis HM, Echteld MA. Development of a frailty index for older people with intellectual disabilities: results from the HA-ID study. Res Dev Disabil. 2013;34(5):1541–55.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 21. 21.
  Romero-Ortuno R, Kenny RA. The frailty index in Europeans: association with age and mortality. Age Ageing. 2012;41:684–9.Google Scholar
 22. 22.
  Schoufour JD, Mitnitski A, Rockwood K, Evenhuis HM, Echteld MA. Predicting 3-year survival in older people with intellectual disabilities using a frailty index. J Am Geriatri Soc. In press 2015.published: 2015 Mar 6. doi: 10.1111/jgs.13239. [Epub ahead of print]Google Scholar
 23. 23.
  Schoufour JD, Mitnitski A, Rockwood K, Hilgenkamp TI, Evenhuis HM, Echteld MA. Predicting disabilities in daily functioning in older people with intellectual disabilities using a frailty index. Res Dev Disabil. 2014;35(10):2267–77.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 24. 24.
  Daniels R, Rossum E van, Beurskens A, Heuvel W van den, Witte L de. The predictive validity of three self-report screening instruments for identifying frail older people in the community. BMC Public Health. 2012;12:69.CrossRefPubMedCentralPubMedGoogle Scholar
 25. 25.
  Gobbens RJ, Assen MA van, Luijkx KG, Schols JM. The predictive validity of the tilburg frailty indicator: disability, health care utilization, and quality of life in a population at risk. Gerontologist. 2012;52(5):619–31.Google Scholar
 26. 26.
  Woo J, Goggins W, Sham A, Ho SC. Public health significance of the frailty index. Disabil Rehabil. 2006;28(8):515–21.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 27. 27.
  Schoufour JD, Echteld MA, Bastiaanse LP, Evenhuis HM. The use of a frailty index to predict adverse health outcomes (falls, fractures, hospitalization, medication use, comorbid conditions) in people with intellectual disabilities. Res Dev Disabil. 2014;38:39–47.Google Scholar
 28. 28.
  Hogan DB, Freiheit EA, Strain LA, et al. Comparing frailty measures in their ability to predict adverse outcome among older residents of assisted living. BMC Geriatr. 2012;12:56.CrossRefPubMedCentralPubMedGoogle Scholar
 29. 29.
  Fang X, Shi J, Song X, et al. Frailty in relation to the risk of falls, fractures, and mortality in older Chinese adults: results from the Beijing longitudinal study of aging. J Nutr Health Aging. 2012;16(10):903–7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 30. 30.
  Crentsil V, Ricks MO, Xue QL, Fried LP. A pharmacoepidemiologic study of community-dwelling, disabled older women: factors associated with medication use. Am J Geriatr Pharmacother. 2010;8(3):215–24.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 31. 31.
  Gnjidic D, Hilmer SN, Blyth FM, et al. High-risk prescribing and incidence of frailty among older community-dwelling men. Clin Pharmacol Ther. 2012;91(3):521–8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 32. 32.
  Schoufour JD, Evenhuis HM, Echteld MA. The impact of frailty on care intensity in older people with intellectual disabilities. Res Dev Disabil. 2014;35(12):3455–61.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 33. 33.
  Faber MJ, Bosscher RJ, Chin APMJ, Wieringen PC van. Effects of exercise programs on falls and mobility in frail and pre-frail older adults: a multicenter randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil. 2006;87(7):885–96.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 34. 34.
  Tieland M, Rest O van de, Dirks ML, et al. Protein supplementation improves physical performance in frail elderly people: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Am Med Dir Assoc. 2012;13(8):720–6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 35. 35.
  Mitnitski A, Song X, Rockwood K. Trajectories of changes over twelve years in the health status of Canadians from late middle age. Exp Gerontol. 2012;47(12):893–9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 36. 36.
  Schoufour JD, Wijngaarden J van, Mitnitski A, Rockwood K, Evenhuis HM, Echteld MA. Characteristics of the least frail adults with intellectual disabilities: a positive biology perspective. Res Dev Disabil. 2014;35(1):127–36.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 37. 37.
  Schijndel-Speet M van, Evenhuis HM, Empelen P van, Wijck R van, Echteld MA. Development and evaluation of a structured programme for promoting physical activity among seniors with intellectual disabilities: a study protocol for a cluster randomized trial. BMC Public Health. 2013;13:746.CrossRefPubMedCentralPubMedGoogle Scholar
 38. 38.
  Hermans H, Evenhuis H. Life events and their associations with depression and anxiety in older people with intellectual disabilities: results of the HA-ID study. J Affect Disord. 2012; 138(1–2):79–85.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 39. 39.
  Evenhuis HM. [Poor health at an earlier age: frailty in people with intellectual disabilities] Niet eerder oud, maar eerder ongezond. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158(0):A8016.PubMedGoogle Scholar
 40. 40.
  Carmeli E, Imam B, Bachar A, Merrick J. Inflammation and oxidative stress as biomarkers of premature aging in persons with intellectual disability. Res Dev Disabil. 2012;33(2):369–75.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© The Society Stichting Vilans 2015

Authors and Affiliations

 • Josje D. Schoufour
  • 1
  Email author
 • Michael A. Echteld
  • 1
 • Heleen M. Evenhuis
  • 1
 1. 1.Geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten, HuisartsgeneeskundeErasmus medisch centrumRotterdamNederland

Personalised recommendations