Advertisement

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

, Volume 44, Issue 4, pp 157–165 | Cite as

Gehechtheid als beïnvloedende factor van gedrags- en psychologische symptomen bij dementie

 • L. Van AsscheEmail author
 • P. Luyten
 • L. Van de Ven
 • M. Vandenbulcke
Article

Samenvatting

De laatste jaren wordt in toenemende mate het belang van hechting op oudere leeftijd erkend. Getuigen daarvan zijn vele onderzoekingen die gebeurden in de voorbije drie decennia. In dit artikel geven we een overzicht van de belangrijkste resultaten met speciale aandacht voor onderzoek naar hechting en dementie. Studies suggereren dat het aantal hechtingsfiguren afneemt op oudere leeftijd. Daarentegen wordt de plaats van volwassen kinderen, een overleden partner en God prominenter. Ook blijkt dat de hechtingsangst daalt naarmate mensen ouder worden, terwijl hechtingsvermijding relatief stabiel blijft. Veilige gehechtheid is verder positief gerelateerd met groter welzijn en een positievere visie op ouder worden in vergelijking met meer onveilig gehechte individuen. Onveilige gehechtheid hangt ook samen met een toename van gedrags- en psychologische problemen bij dementerende ouderen. Bij de zorgverlener zijn draaglast en depressiviteit, evenals de wijze waarop zorg opgenomen wordt en het engagement naar de toekomst toe, verschillend afhankelijk van de hechtingsstijl. Conform deze bevindingen lijken hechtingsgebaseerde interventies een positief effect op gedrags- en psychologische symptomen bij dementie te hebben, maar meer onderzoek is hier duidelijk nodig. Tot slot is er nog een weg af te leggen wat betreft uniformisering en validering van meetmethoden voor hechting op oudere leeftijd.

Trefwoorden

Hechting oudere leeftijd dementie gedrags- en psychologische symptomen bij dementie zorgdrager 

Abstract

Contemporary research has increasingly acknowledged the importance of attachment on stress-related processes in ageing. Congruent with this, there has been much research on attachment in older adults over the past three decades. In this article, the main findings of this research are summarized, with a focus on attachment and dementia. Results show that, in general, the number of attachment figures decreases in old age. Moreover, their identity changes as adult children, deceased loved ones and God become more prominent. With relation to the quality of attachment, anxiety in close relations appears to diminish as people age, while attachment avoidance remains relatively stable. Individuals with high levels of attachment security also report greater well-being and a more positive attitude towards ageing compared to persons with low levels of attachment security. Furthermore, individuals characterized by insecure attachment show more behavioral and psychological problems in dementia. Also, caregiver burden, depression, as well as the quality of care giving and future caregiver commitment differ depending on the quality of attachment of the caregiver. There is preliminary evidence for the efficacy of attachment-based interventions in dementia. Finally, there is a need for greater methodological uniformity and the use of measures that are validated for an older population.

Keywords

Attachment Old age dementia behavioral and psychological symptoms in dementia caregiver 

Literatuur

 1. 1.
  Lyketsos CG, Lopez O, Jones B, Fitzpatrick AL, Breitner J, DeKosky S. Prevalence of neuropsychiatric symptoms in dementia and mild cognitive impairment: results from the cardiovascular health study. JAMA 2002; 288(12): 1475–1483.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Brooker D. Dementia care mapping: a review of the research literature. Gerontologist. 2005; 45(1): 11–18.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Mikulincer M, Shaver PR. Attachment in adulthood: Structure, dynamics, and change. New York: Guilford Press, 2007.Google Scholar
 4. 4.
  Ainsworth M, Blehar M, Waters E, Wall S. Patterns of Attachment. Hillsdale, CA: Erlbaum, 1978.Google Scholar
 5. 5.
  George C, Kaplan N, Main M. Adult Attachment Interview. Unpublished protocol (3rd ed.). Berkley: Department of Psychology, University of California, 1984–1996.Google Scholar
 6. 6.
  Griffin DW, Bartholomew K. Models of the self and other: Fundamental dimensions underlying measures of adult attachment. Journal of Personality and Social Psychology 1994; 67: 430–445.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Cicirelli VG. Attachment relationships in old age. Journal of Social and Personal Relationships 2010; 27: 191–199.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Antonucci TC, Akiyama H, Takahashi K. Attachment and close relationships across the life span. Attachment & Human Development 2004; 6: 353–370.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Cicirelli VG. God as the ultimate attachment figure for older adults. Attachment & Human Development 2004; 6:371–388.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Cookman CA. Older people and attachment to things, places, pets, and ideas. Journal of Nursing Scholarship 1996; 28: 227–231.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Gilleard C, Hyde M, Higgs P. The impact of age, place, aging in place, and attachment to place on the well-being of the over 50s in England. Research on Aging 2007; 29: 590–605.CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Ponzetti J. Growing old in rural communities: A visual methodology for studying place attachment. Journal of Community Rural Psychology 2003; E6:1–11.Google Scholar
 13. 13.
  Zhang F, Labouvie-Vief G. Stability and fluctuation in adult attachment style over a 6-year period. Attachment & Human Development 2004; 6: 419–437.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Segal DL, Needham TN, Coolidge FL. Age differences in attachment orientations among younger and older adults: Evidence from two self-report measures of attachment. International Journal of Aging and Human Development 2009; 69: 119–132.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Chopik WJ, Edelstein RS, Fraley C. From the cradle to the Grave: Age differences in attachment from early adulthood to old age. Journal of Personality 2012; Accepted article, doi: 10.1111/j.1467-6494.2012.00793.x
 16. 16.
  Fiori KL, Consedine NS, Magai C. Late life attachment in context: patterns of relating among men and women from seven ethnic groups. Journal of Cross-Cultural Gerontology 2009; 24: 121–141.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Magai C, Cohen C, Milburn N, Thorpe B, McPherson R, Peralta D. Attachment styles in older European American and African American adults. Journal of Gerontology: Psychological Sciences and Social Sciences 2001; 56: 28–35.CrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  Van Assche L, Luyten P, Bruffaerts R, Persoons P, Van de Ven L, Vandenbulcke M. Attachment in old age: Theoretical assumptions, empirical findings and implications for clinical practice. Clinical Psychology Review 2013; 33(1), 67–81.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  Bodner E, Cohen-Fridel S. Relations between attachment styles, ageism and quality of life in late life. International Psychogeriatrics 2010; 22: 1353–1361.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 20. 20.
  Jain E, Labouvie-Vief G. Compensatory effects of emotion avoidance in adult development. Biological Psychology 2010; 84: 497–513.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 21. 21.
  Harari D, Bakermans-Kranenburg MJ, de Kloet CS, et al. Attachment representations in Dutch veterans with and without deployment-related PTSD. Attachment & Human Development 2009; 11: 515–536.CrossRefGoogle Scholar
 22. 22.
  Sable, P. Attachment, anxiety, and loss of a husband. American Journal of Orthopsychiatry 1989; 59: 550–556.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 23. 23.
  Miesen BML. Alzheimer’s disease, the phenomenon of parent fixation and Bowlby’s attachment theory. International Journal of Geriatric Psychiatry 1993; 8: 147–153.CrossRefGoogle Scholar
 24. 24.
  Osborne H, Stokes G, Simpson J. A psychosocial model of parent fixation in people with dementia: The role of personality and attachment. Aging & Mental Health 2010; 14: 928–937.CrossRefGoogle Scholar
 25. 25.
  Browne CJ, Shlosberg E. Attachment behaviors and parent fixation in people with dementia: The role of cognitive functioning and pre-morbid attachment style. Aging & Mental Health 2005; 9: 153–161.CrossRefGoogle Scholar
 26. 26.
  Magai C, Cohen CI. Attachment style and emotion regulation in dementia patients and their relation to caregiver burden. Journal of Gerontology: Psychological Sciences and Social Sciences 1998; 53B: 147–154.CrossRefGoogle Scholar
 27. 27.
  Perren S, Schmid R, Herrmann S, Wettstein A. The impact of attachment on dementia-related problem behavior and spousal caregivers’ well-being. Attachment & Human Development 2007; 9: 163–178.CrossRefGoogle Scholar
 28. 28.
  Ingebretsen R, Solem PE. Spouses of persons with dementia: Attachment, loss and coping. Norwegian Journal of Epidemiology 1998; 8: 149–156.Google Scholar
 29. 29.
  Markiewicz D, Reis M, Gold DP. An exploration of attachment styles and personality traits in caregiving for dementia patients. The International Journal of Aging & Human Development 1997; 45: 111–132.CrossRefGoogle Scholar
 30. 30.
  Sörensen S, Webster JD, Roggman LA. Adult attachment and preparing to provide care for older relatives. Attachment & Human Development 2002; 4: 84–106.CrossRefGoogle Scholar
 31. 31.
  Steele H, Phibbs E, Woods R. Coherence of mind in daughter caregivers of mothers with dementia: Links with their mothers’ joy and relatedness on reunion in a strange situation. Attachment & Human Development 2004; 6: 439–450.CrossRefGoogle Scholar
 32. 32.
  Cooper C, Katona C, Orrell M, Livingston G. Coping strategies, anxiety and depression in caregivers of people with Alzheimer’s disease. International Journal of Geriatric Psychiatry 2008; 23: 929–936.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 33. 33.
  Crispi EL, Schiaffino K, Berman WH. The contribution of attachment to burden in adult children of institutionalized parents with dementia. The Gerontologist 1997; 37: 52–60.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 34. 34.
  Karantzas GC, Evans L, Foddy M. The role of attachment in current and future parent caregiving. Journal of Gerontology: Psychological Sciences 2010; 65B: 573–580.CrossRefGoogle Scholar
 35. 35.
  Molinari V, Cully JA, Kendjelic EM, Kunik ME. Reminiscence and Its Relationship to Attachment and Personality in Geropsychiatric Patients. The International Journal of Aging and Human Development 2001; 52: 173–184.CrossRefGoogle Scholar
 36. 36.
  Colby PM, Sherman A. Attachment styles impact on pet visitation effectiveness. A Multidisciplinary Journal of The Interactions of People & Animals 2002; 15: 150–165.CrossRefGoogle Scholar
 37. 37.
  Garrity TF, Stallones L, Marx MB, Johnson TP. Pet ownership and attachment as supportive factors in the health of the elderly. Anthrozoos 1989; 31: 35–44.CrossRefGoogle Scholar
 38. 38.
  Cheston RIL, Thorne K, Whitby P, Peak J. Simulated presence therapy, attachment and separation amongst people with dementia. Dementia 2007; 6: 442–449.CrossRefGoogle Scholar
 39. 39.
  Ross LR, Spinner B. General and specific attachment representations in adulthood: Is there a relationship? Journal of Social and Personal Relationships 2001; 18: 747–766.CrossRefGoogle Scholar
 40. 40.
  Neal M, Barton Wright P. Validation therapy for dementia. Cochrane databases of systematic reviews 2003; 3: doi: 10.1002/14651858. CD001394.
 41. 41.
  Gormley N, Lyons D, Howard R. Behavioural management of aggression in dementia: a randomized controlled trial. Age and Ageing 2001; 30: 141–145.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

 • L. Van Assche
  • 1
  • 5
  Email author
 • P. Luyten
  • 2
  • 3
 • L. Van de Ven
  • 1
 • M. Vandenbulcke
  • 4
 1. 1.Klinisch ouderenpsycholoog, Cluster ouderenpsychiatrie van het Universitair Psychiatrisch Centrum - Katholieke Universiteit Leuven (UPC-KUL)LeuvenBelgië
 2. 2.Hoofddocent, Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen (PPW), Klinische Psychologie, Katholieke Universiteit LeuvenLeuvenBelgië
 3. 3.Department of ClinicalEducational and Health Psychology, University College LondonGroot-BrittanniëUK
 4. 4.Universitair docent en ouderenpsychiater, Cluster ouderenpsychiatrie, Afdeling Psychiatrie van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven, Katholieke Universiteit LeuvenLeuvenBelgië
 5. 5.UZ St. Rafaël: Secretariaat PsychiatrieLeuvenBelgië

Personalised recommendations