Advertisement

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

, Volume 42, Issue 5, pp 204–214 | Cite as

Dementiediagnostiek bij oudere migranten op de geheugenpolikliniek: obstakels en oplossingen

 • M. Goudsmit
 • J. L. Parlevliet
 • J. P. C. M. van Campen
 • B. Schmand
Article

Samenvatting

De komende tien jaar verdubbelt het aantal niet-westerse allochtone ouderen. Door specifieke risicofactoren (zoals hypertensie en diabetes) zal het aantal oudere migranten met dementie waarschijnlijk toenemen. Geheugenpoliklinieken zijn onvoldoende voorbereid op deze nieuwe patiëntenstroom, omdat zorgprofessionals onvoldoende kennis hebben van de obstakels die bij interculturele dementiediagnostiek een rol spelen. Zij dienen rekening te houden met taalbarrière, cultuurbarrière, het lage opleidingsniveau en analfabetisme van een aanzienlijk aantal patiënten, maar ook met onbekendheid met dementie, schaamte en bijzondere zorgverwachtingen van de patiënten en hun familie. Er worden aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van communicatie, (neuropsychologische) testdiagnostiek en zorgadviezen in de klinische praktijk.

Trefwoorden

migranten allochtone ouderen dementie geheugenpolikliniek analfabetisme 

Diagnosis of dementia in non-western elderly migrants in memory clinics: obstacles and solutions

In the next decade the number of non-western elderly immigrants will double in the Netherlands. Because of specific risk factors (hypertension, diabetes), the number of elderly immigrants with dementia will probably increase. Memory clinics are not well prepared for these patients, because health professionals lack knowledge about important obstacles in intercultural dementia diagnostics. They should consider language barriers, cultural differences, low level of education and illiteracy, as well as ignorance about dementia, shame and special care expectations of patients and their families. We give recommendations to improve communication, (neuropsychological) testing and counseling in clinical practice.

Tijdschr Gerontol Geriatr 2011; 42: 204–214

Key words

ethnic minorities cognitive decline illiteracy neuropsychological tests cognitive screening 

Literatuur

 1. 1.
  Schellingerhout R. Gezondheid en welzijn van allochtone ouderen. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau, 2004.Google Scholar
 2. 2.
  Nielsen TR, Vogel A, RiepeMWet al. Assessment of dementia in Ethnic Minority patients in Europe: A European Alzheimer’s Disease Consortium Survey. Int Psychogeriatr 2010;6:1–10.Google Scholar
 3. 3.
  Cooper C, Tandy AR, Balamurali TBS, Livingston G. A Systematic Review and Meta-analysis of Ethnic Differences in Use of Dementia Treatment, Care and Research. Am J Psychiatry 2010; 18:193–203.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Mukadam N, Cooper C, Livingston G. A systematic review of ethnicity and pathways to care in dementia. Int J Geriatr Psychiatry 2011;26,12–20.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  VriesWMde, Smits C. Psychische klachten bij Turkse en Marokkaanse ouderen. Een handreiking voor de praktijk. Utrecht: Trimbosinstituut, 2003.Google Scholar
 6. 6.
  Vries I de. Bunamak: oud of ziek? Dementie en zorg bij oudere Turkse migranten in Amsterdam. Medische Antropologie 2009;21:117–130.Google Scholar
 7. 7.
  Rijkers C. Dementia among elderly Moroccan immigrants in the Netherlands. Master Thesis. VU, Amsterdam, 2010.Google Scholar
 8. 8.
  VriesWMde, Smits CHM. Op zoek naar rust in de ziel Rahat el baal. De beleving van problemen met de geestelijke gezondheid van Marokkaanse ouderen. Tijdschr Gerontol Geriatr 2005;36:194–202.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie 2005. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie.Google Scholar
 10. 10.
  Manly JJ, Espino D. Cultural influences on dementia recognition and management. Clinics of Geriatric Medicine 2004;20:93–119.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Ardila A. Cultural values underlying psychometric cognitive testing. Neuropsychol Rev 2005; 15:185–195.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Smits CHM, VriesWMde, Beekman ATF. The CIDI as an instrument for diagnosing depression in Turkish and Moroccan labour migrants: an exploratory study into equivalence. Int J Geriatr Psychiatry 2005;20:436–445.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Teng E. Cultural and educational factors in the diagnosis of dementia. ADAD 2002;16:77–79.Google Scholar
 14. 14.
  Kurvers J. Met Ongeletterde ogen. Kennis van taal en schrift van analfabeten. Proefschrift. Amsterdam: Uitgeverij Aksant, 2002.Google Scholar
 15. 15.
  Schmand B, Groenink SC, van den Dungen M. Letterfluency: psychometrische eigenschappen en Nederlandse normen. Tijdschr Gerontol Geriatr 2008;39:64–76PubMedCrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Ostrosky-Solis F, Ardila A, Rosselli M. Neuropsychological test performance in illiterate subjects. Archives of Clinical Neuropsychology 1998;13:645–660.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Ardila A, Bertolucci PH, Braga LW et al. Illiteracy: the neuropsychology of cognition without reading. Archives of Clinical Neuropsychology 2010;25:689–712.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  Ardila A, Rosselli M. Illiterates and Cognition: The impact of education. In: International Handbook of cross-cultural neuropsychology. Uzzell, BP, Pontón, M, Ardila, A, eds. New Yersey USA: Lawrence Erlbaum Associates, 2007.Google Scholar
 19. 19.
  Prince M, Acosta D, Chiu H et al. Effects of education and culture on the validity of the Geriatric Mental State and its AGECAT algorithm. Br J Psychiatry 2004;185:429–436.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 20. 20.
  Manly JJ, Jacobs DM, SanoMet al. Effect of literacy on neuropsychological test performance in nondemented, education-matched elders. JINS 1999;5:191–202.PubMedGoogle Scholar
 21. 21.
  Castro-Caldas A, Reis A, Guerreiro M. Neuropsychological aspects of illiteracy. Neuropsychological Rehabilitation 1997:7(4):327–338.CrossRefGoogle Scholar
 22. 22.
  Marcopulos BA, McLain CA, Giuliano AJ. Cognitive impairment or inadequate norms? A study of healthy, rural, older adults with limited education. The Clinical Neuropsychologist 1997;11:111–131.CrossRefGoogle Scholar
 23. 23.
  Folia V, KosmidisMH. Assessment of Memory Skills in Illiterates: strategy differences or test artifact? The Clinical Neuropsychologist 2003;17:143–152.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 24. 24.
  Fiske A, Gatz M. The Apartment Test: Validity of a memory measure. Aging, Neuropsychology and Cognition 2007;14:441–461.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 25. 25.
  Kempler D, Teng EL, Taussig M, DickMB. The common objects memory test (COMT): a simple test with cross-cultural applicability. JINS 2010;16:537–545.PubMedGoogle Scholar
 26. 26.
  Gonzalez da Silva C, Petersson KM, Faísca L, Ingvar M, Reis A. The Effects of Literacy and Education on the Quantative and Qualitative aspects of Semantic Verbal Fluency. J Clin Exp Neuropsychol 2004;26:266–277.CrossRefGoogle Scholar
 27. 27.
  Reis A, Petersson KM, Castro-Caldas A, Ingvar M. Formal Schooling influences two- but not three-dimensional naming skills. Brain Cogn 2001;47:397–411.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 28. 28.
  Dansilio S, Charamelo A. Constructional functions and figure copying in illiterates or lowschooled Hispanics. Archives of Clinical Neuropsychology 2005;20:1105–1112.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 29. 29.
  Baiyewu O, Unverzagt FW, Lane et al. The Stick Design Test: a new measure of visuoconstructional ability. JINS 2005;11: 98–605.Google Scholar
 30. 30.
  Carnero-Pardo C, Gurpegui M, Sanchez- Cantalejo E. Diagnostic accuracy of the Eurotest for dementia: a naturalistic multicenter phase II study. BMC Neurology 2006;6:15.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 31. 31.
  Wurff F van der, Beekman AT,Dijkshoorn H, Spijker JA, Smits CA, StekML. Prevalence and risk factors for depression in the elderly Turkish and Moroccan immigrants in the Netherlands. J Affect Disord 2004; 83: 33–41.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 32. 32.
  Hoffer C. Allochtone ouderen: de onverwachte oude dag in Nederland. In Onzichtbaar –onmisbaar: Ouderen in Rotterdam- Essays, Cahier 04. Rotterdam: Stedelijke adviescommissie ouderenbeleid, 2005.Google Scholar
 33. 33.
  Gallagher-Thompson D, HaleyW, Guy D, et al. Tailoring Psychological Interventions for Ethnically Diverse Dementia Caregivers. Clinical Psychology: Science and Practice; 10:423–438.Google Scholar
 34. 34.
  Werkgroep op advies van Inspectie van de Gezondheidszorg. Veldnormen voor de inzet van tolken in de gezondheidszorg. Utrecht: Pharos, 2005.www.tvcn.nl/content/files/tolkenfolder.pdf
 35. 35.
  Twickler TB, Hoogstraaten E, Reuwer AQ , Singels L, Stronks K, Essink-Bot M. Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden vragen om een antwoord in de zorg. Ned Tijdschr Geneesk 2009;153:A250.Google Scholar
 36. 36.
  DinsbachW, Seddik H. Verantwoord testgebruik bij allochtonen. Cultuur Migratie Gezondheid 2006 ; 3: 171–173.Google Scholar
 37. 37.
  Uterwijk, JM. Wechsler Adult Intelligence Scale III- Nederlandstalige bewerking. Lisse: Swets & Zeitlinger; 2000.Google Scholar
 38. 38.
  Wechsler D. Wechsler Memory Scale-Revised. San Antonio: The Psychological Corporation Harcourt Brace Jovanovich; 1987.Google Scholar
 39. 39.
  Lindeboom J, Jonker C. Amsterdamse Dementie-screeningstest. Lisse: Swets & Zeitlinger; 1989.Google Scholar
 40. 40.
  Brand N, Jolles J. Learning and retrieval rate of words presented auditory and visually. J Gen Psychol, 1985;112:201–210.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 41. 41.
  Bucks RS,Willison JR, Byrne LMT. Location Learning Test. Bury St Edmunds: Thames Valley Test Company Limited; 2000.Google Scholar
 42. 42.
  Cockburn, J, Smith, PT. The Rivermead behavioural memory test. Titchfield: Thames Valley Test Company; 1989.Google Scholar
 43. 43.
  Lindeboom J, Schmand B. Visuele Associatie Test. Leiden: PITS; 2003.Google Scholar
 44. 44.
  Luteijn F, Barelds DPH. Groninger Intelligentie Test 2. Amsterdam: Harcourt Assessment; 2004.Google Scholar
 45. 45.
  Dubois B, Slachevsky A, Litvan I, Pillon B. The FAB. A frontal assessment battery at bedside. Neurology 2000;55:1621–6.PubMedGoogle Scholar
 46. 46.
  Krabbendam L, Kalff AC. Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome- Nederlandse vertaling. Bury St Edmonds: Thames Valley Test Company; 1997.Google Scholar
 47. 47.
  Deelman BG, Koning-Haanstra M, Liebrand WBG, BurgWvan de. SAN test. Lisse: Swets & Zeitlinger; 1981.Google Scholar
 48. 48.
  Jorm AF. The informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly (IQCODE): a review. Int Psychogeriatr 2004;16:275–293.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 49. 49.
  De Jonghe JFM. Differentiating between demented and psychiatric patients with the Dutch version of the IQCODE. Int J Geriatr Psychiatry 1997; 1:462–465.CrossRefGoogle Scholar
 50. 50.
  Ozel-Kizil ET, Turan ED, Yilmaz E, Cangoz B, Uluc S. Discriminant Validity and Reliability of the Turkish Version of Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly (IQCODE-T). Archives of Clinical Neuropsychology 2009;25:139–145.CrossRefGoogle Scholar
 51. 51.
  Berendsen B, Geus E de, Jonker S, Kaldenbach A, Poerbodipoero S. Ouder worden ver van thuis. Ergotherapie, 2009; 2: 30–32.Google Scholar
 52. 52.
  Ertan T, Eker E. Reliability, validity and factor structure of the geriatric depression scale in Turkish elderly: are there different factor structures for different cultures? Int Psychogeriatr 2000;12:163–172.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 53. 53.
  Groen-van de Ven L, Smits C. Aandacht, acceptatie en begrip. Mantelzorg aan ouderen in de Suryoye gemeenschap. Cultuur Migratie Gezondheid 2009;6:198–209.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

 • M. Goudsmit
  • 1
 • J. L. Parlevliet
  • 2
 • J. P. C. M. van Campen
  • 3
 • B. Schmand
  • 4
 1. 1.Afdeling Medische Psychologie SlotervaartziekenhuisGezondheidszorgpsycholoog/neuropsycholoog SlotervaartziekenhuisAmsterdamGermany
 2. 2.Klinisch geriater Academisch Medisch CentrumAmsterdamGermany
 3. 3.Klinisch geriater SlotervaartziekenhuisAmsterdamGermany
 4. 4.Klinisch Neuropsycholoog Academisch Medisch CentrumUniversiteit van AmsterdamAmsterdamGermany

Personalised recommendations