Advertisement

Ouderen die ‘klaar met leven’ zijn

Toekomstverwachtingen en ervaren uitzichtloosheid
 • M. L. Rurup
 • H. R. W. Pasman
 • A. J. F. M. Kerkhof
 • D. J. H. Deeg
 • B. D. Onwuteaka-Philipsen
Article

Samenvatting

In Nederland wordt inmiddels ruim een decennium een discussie gevoerd over of hulp bij zelfdoding door artsen zou moeten worden verleend aan ouderen die ‘klaar met leven’ zijn. In deze discussie ontbreekt feitelijke kennis over deze groep ouderen. Dit onderzoek richt zich op ouderen die ‘klaar met leven’ zijn. Het doel van dit artikel is de exploratie en bespreking van hun toekomstverwachtingen en ervaren uitzichtloosheid.

Kwalitatieve diepte-interviews werden afgenomen met 31 ouderen die ‘klaar met leven’ waren.

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de meeste respondenten die ‘klaar met leven’ waren niet van plan waren hun leven op korte termijn te beëindigen. De belasting voor naasten speelde een grote rol in die beslissing evenals het besef dat er nog redenen om te leven waren. De meeste respondenten probeerden niet teveel over de toekomst te denken en hoopten dat de dood snel zou komen.

De meeste respondenten konden geen conditie benoemen die hun wens om te sterven zou verminderen, die zij ook wenselijk en haalbaar achtten.

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat mensen die gedachten aan de dood hebben (doodswensen / stervenswensen) deze ontwikkelen wanneer ze het zoeken naar oplossingen om hun situatie te verbeteren, opgeven.

Trefwoorden

hulp bij zelfdoding euthanasie klaar met leven lijden aan het leven Drion 

Abstract

Older people who are ‘weary of life’: their expectations for the future and perceived hopelessness

There has been a debate for over a decade in the Netherlands about whether physicians should be allowed to provide assistance with suicide to older people who are ‘weary of life’. Actual knowledge about these older people is missing in this debate. The purpose of this article is to explore and discuss the expectations older people who are ‘weary of life’ have of their future, and to what extent they perceive their suffering as hopeless.

In this qualitative study, 31 older people who were ‘weary of life’ were interviewed

The results of this study show that most respondents who were ‘weary of life’ did not plan to end their life within a short time frame. The burden to their loved ones played a large role in their decision in addition to the awareness of still having reasons to live. Most respondents tried not to think too much about the future, and hoped death would come soon. Most respondents could not name a condition that would diminish their wish to die, that they also found desirable and feasible.

The results of this study suggest that people who develop thoughts about death do so when they give up finding solutions to improve their situation.

Tijdschr Gerontol Geriatr 2011; 42: 159-169

Key words

physician-assisted suicide euthanasia suffering from life Drion suicide 

Literatuur

 1. 1.
  Hoge Raad. 24 december 2002. Nederlandse jurisprudentie 2003. p. 167.Google Scholar
 2. 2.
  Rurup ML, Muller MT, Onwuteaka-Philipsen BD, van der Heide A, Van der Wal G, Van der Maas PJ. Requests for euthanasia or physician-assisted suicide from older persons who do not have a severe disease: an interview study. Psychol Med 2005; 35: 665–71.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Onwuteaka-Philipsen BD, Gevers JKM, van der Heide A, van Delden JJM, Pasman HRW, Rietjens JAC, et al. Evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. Den Haag: ZonMW; 2007.Google Scholar
 4. 4.
  Rurup ML, Deeg DJH, Poppelaars JL, Kerkhof AJFM, Onwuteaka-Philipsen BD. Wishes to die in older people: a quantitative study of prevalence and associated factors. CRISIS 2011 (in press).Google Scholar
 5. 5.
  Rurup ML, Pasman HRW, Goedhart J, Deeg DJH, Kerkhof AJFM, Onwuteaka-Philipsen BD. Understanding why older people develop a wish to die: a qualitative interview study. CRISIS 2011 (in press).Google Scholar
 6. 6.
  Deeg DJ, van Tilburg T, Smit JH, de Leeuw ED. Attrition in the Longitudinal Aging Study Amsterdam. The effect of differential inclusion in side studies. J Clin Epidemiol 2002; 55: 319–28.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  van Wijmen MPS, Rurup ML, Pasman HRW, Kaspers PJ, Onwuteaka-Philipsen BD. Design of the Advanced Directives Cohort: a study of end-of-life decision-making focusing on Advance Directives. BMC Public Health 2010; 10: 166.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Beck AT, Kovacs M, Weissman A. Assessment of suicidal intention: the scale for suicidal ideation. J Consult Clin Psychol 1979; 47: 343–52.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Drion H. (1991, 19 oktober). Het zelfgewilde einde van oudere mensen. NRC Handelsblad.Google Scholar
 10. 10.
  Commissie Dijkhuis. Op zoek naar normen voor het handelen van artsen bij vragen om hulp bij levensbeëindiging in geval van lijden aan het leven. Utrecht; 2004.Google Scholar
 11. 11.
  Chabot BE, Goedhart A. A survey of self-directed dying attended by proxies in the Dutch population. Soc Sci Med. 2009;68:1745–51.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  KNMG-concept standpunt over de rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde. Utrecht, 12 November 2010Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

 • M. L. Rurup
  • 1
  • 2
 • H. R. W. Pasman
  • 1
  • 2
 • A. J. F. M. Kerkhof
  • 2
  • 3
 • D. J. H. Deeg
  • 2
  • 4
 • B. D. Onwuteaka-Philipsen
  • 1
  • 2
 1. 1.Afdeling Sociale GeneeskundeVU medisch centrumAmsterdamThe Netherlands
 2. 2.VU medisch centrumEMGO Instituut voor onderzoek naar gezondheid en zorgAmsterdamThe Netherlands
 3. 3.Afdeling Klinische PsychologieVUAmsterdamThe Netherlands
 4. 4.Afdeling Psychiatrie/Afdeling Epidemiologie en BiostatistiekVUAmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations