Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 6, pp 29–29 | Cite as

De kracht van een dagelijks telefoontje

  • Patrick VerhaestEmail author
In de Etalage
  • 6 Downloads

Alleenwonende ouderen die dit willen krijgen iedere dag - ook in het weekend en op feestdagen - een telefoontje van een vrijwilliger om te horen hoe het met hen gaat. Een van de organisaties van waaruit dit initiatief plaatsvindt, is ontmoetingscentrum De Meerloop in Turnhout. Redacteur Patrick Verhaest sprak met Martine Struyven van De Meerloop over het hoe en waarom van dit project.

Het belproject is niet nieuw. Tien jaar geleden al is het bedacht door Iris Loots als afstudeeronderwerp voor haar opleiding tot begeleider-animator. Inmiddels is de methodiek in verschillende gemeenten in Vlaanderen overgenomen en heeft daarmee zijn robuustheid bewezen. De doelgroep bestaat uit mensen die weinig contacten hebben en om uiteenlopende redenen ook niet gemakkelijk nieuwe contacten kunnen maken. Deelname aan het belproject is gratis.

De vrijwilligers die de gesprekken voeren, worden 'telefoonsterren' genoemd. Samen met andere vrijwilligers bellen zij met de ouderen op een vaste dag in de...

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations