Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 6, pp 12–14 | Cite as

Een probleem, maar voor wie?

Apathie en dementie
 • Martin SmalbruggeEmail author
 • Debby Gerritsen
 • Hanneke Nijsten
 • Annette Plouvier
 • Roeslan Leontjevas
 • Raymond Koopmans
Artikel
 • 14 Downloads

Apathie bij dementie is een serieus probleem dat nare gevolgen kan hebben. Lastig eraan is echter dat apathisch gedrag vaak niet wordt opgemerkt of niet als problematisch wordt ervaren. Vooral in het verpleeghuis is dit het geval. Om daar verbetering in te brengen wordt er momenteel een nieuwe interventie ontwikkeld: Samen in Actie bij Apathie (SABA).

Apathie komt voor bij een derde tot de helft van de mensen met dementie en kan nare gevolgen hebben. Zoals een verhoogde kans op versnelde cognitieve achteruitgang en op overlijden. Voor de omgeving is apathie vaak erg belastend, vooral in het geval van mensen met dementie die thuis wonen; in het verpleeghuis lijkt die belasting minder te spelen. Of apathie de kwaliteit van leven van mensen met dementie verlaagt, weten we eigenlijk nog niet precies. In de meer gevorderde stadia van dementie lijken hiervoor geen aanwijzingen te zijn.

Wat is apathie?

Het woord apathie is afgeleid van het Griekse apatheiadat 'gelatenheid', 'gevoelloosheid'...

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

 • Martin Smalbrugge
  • 1
  Email author
 • Debby Gerritsen
  • 1
 • Hanneke Nijsten
  • 1
 • Annette Plouvier
  • 1
 • Roeslan Leontjevas
  • 1
 • Raymond Koopmans
  • 1
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations