Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 6, pp 30–32 | Cite as

Is het openbaar vervoer dementievriendelijk?

Op reis met mensen met dementie (2)
  • Lies OrthmannEmail author
Artikel
  • 3 Downloads

Na haar eerste test van het openbaar vervoer met Herman, een zelfstandig wonende man met vasculaire dementie (zie Denkbeeld, 2019/5), ging redacteur Lies Orthmann nog een keer op pad. Nu om te zien hoe het een echtpaar zou vergaan van wie een van de partners dementie heeft. 'Soms ziet de bestuurder ons niet en gaan de deuren heel snel dicht.'

Meneer Jansen woont samen met zijn vrouw Riet in een appartement dat letterlijk naast het bus- en tramstation in IJsselstein ligt. Vroeger maakten ze veel gebruik van het openbaar vervoer en kwamen ze vaak in Utrecht, maar omdat meneer Jansen niet alleen dementie heeft maar ook enkele andere aandoeningen - zoals COPD - wisselt zijn conditie nogal en is reizen met het openbaar vervoer niet altijd goed mogelijk. Sinds de verbouwing van winkelcentrum Hoog Catharijne zijn ze dan ook nog niet in Utrecht geweest. Dat komt mede door een zekere onzekerheid: 'Ze zeggen dat het veel lopen is en moeilijk te vinden, dus dan denk je: kunnen we dat nog wel?'...

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations