Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 6, pp 16–17 | Cite as

Communiceren bij dementie

Knelpunten volgens verpleegkundigen en verzorgenden
 • Kim de GrootEmail author
 • Marjolein Veerbeek
 • Bernadette Willemse
 • Anneke Francke
Artikel
 • 21 Downloads

Waar lopen zorgverleners tegenaan in de communicatie met mensen met dementie? Die vraag stelden het Nivel en het Trimbos-instituut als opmaat naar de ontwikkeling van praktische hulpmiddelen om die communicatie te verbeteren.

Zorg laten aansluiten op de wensen en behoeften van cliënten is een belangrijk kwaliteitscriterium in de hedendaagse zorgverlening. In dit proces is goede communicatie tussen zorgverleners en cliënten van groot belang, maar juist bij dementie is dit lastiger. Door hun hersenaandoening kunnen mensen met dementie informatie vaak niet goed meer verwerken en hebben zij soms moeite om de juiste woorden te vinden en te begrijpen en te onthouden wat er zojuist is gezegd. Daardoor verloopt communicatie tussen zorgverleners en mensen met dementie niet altijd even makkelijk.

Om verpleegkundigen en verzorgenden te ondersteunen in dit lastige communicatieproces ontwikkelen het Nivel en het Trimbos-instituut momenteel nieuwe hulpmiddelen. Zoals een gespreksleidraad, een...

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

 • Kim de Groot
  • 1
  Email author
 • Marjolein Veerbeek
  • 1
 • Bernadette Willemse
  • 1
 • Anneke Francke
  • 1
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations