Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 6, pp 8–11 | Cite as

Nooit tijd genoeg?

Tijdsbeleving in de zorg
  • Gabriëlle VerbeekEmail author
Artikel
  • 1 Downloads

Mensen verschillen in hoe zij tijd beleven. En dat geldt zowel voor zorgmedewerkers als voor cliënten. Problemen met cliënten kunnen - mede - een gevolg zijn van botsende 'tijdstijlen' en 'nooit tijd genoeg hebben' in je werk is niet iets dat je zomaar overkomt. Door ons bewust te zijn van hoe we zelf met tijd omgaan en hoe cliënten hun dag beleven, kunnen we individueel en als team een stap zetten naar betere zorg.

Het is nog vroeg en stil op de pg-afdeling, de nachtdienst is net klaar met de overdracht. Een verzorgende komt de kamer van een bewoonster binnen en trekt de gordijnen open. Geen reactie. Dan slaat zij het dekbed terug en zegt met stevig stemgeluid: 'Goeiemorgen! Het is mooi weer vandaag! Ziet u hoe het zonnetje schijnt?!' De vrouw reageert afwerend op de handelingen van de medewerkster. Wanneer die haar nachtpon wil uittrekken, komt ze in verzet: 'Nee, nee, nee!!!' Maar de verzorgende gaat door. Als ze de bewoonster omdraait bij het wassen, dreigt die zelfs even een klap...

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations