Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 6, pp 22–25 | Cite as

Gamen met de psycholoog

Virtual reality in de onderzoekspraktijk
  • Han DiesfeldtEmail author
Onder de Loep
  • 4 Downloads
Slimme technologie, apps en virtual reality worden steeds belangrijker in het dagelijks leven. Ook onderzoek van geheugen en andere cognitieve vermogens zal erdoor gaan veranderen. Han Diesfeldt over de mogelijkheden van de virtuele keuken en de virtuele supermarkt.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations