Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 1, pp 38–38 | Cite as

Gewoon Herman

  • Herman Achterberg
Hartenkreet
  • 3 Downloads

Samenvatting

Ze zeggen dat ik wel eens ontremd ben. Dan ben ik wat te snel met antwoorden en dat komt dan wat cru over. En ja, ik heb altijd meteen mijn antwoord klaar. Maar of dat nu van voor of na de diagnose is weet ik niet. Ik ben altijd al hartstikke gek geweest in mijn doen en laten, maar het is wel veel sterker geworden.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  • Herman Achterberg
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations