Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 1, pp 15–15 | Cite as

‘Er verdwijnen spullen uit haar huis’

  • Frans Hoogeveen
  • Hugo Van Waarde
Het dilemma
  • 8 Downloads

Samenvatting

Ik ben verzorgende in de thuiszorg en kom al twee jaar bij mevrouw S., een lieve dame met dementie die wat angstig in het leven staat. Ik heb een goede band met haar, maar de laatste maanden heb ik ook een niet-pluisgevoel wanneer ik haar bezoek. Er verdwijnen namelijk spullen uit haar huis. Ook dingen als schilderijtjes en sieraden waarvan ik weet dat zij eraan gehecht is. Mevrouw is verdrietig over de verdwijningen, maar kan er geen verklaring voor geven. Ik heb het sterke vermoeden dat zij de spullen aan haar kleinzoon ‘geeft’ uit angst dat hij anders niet meer komt. Wat moet ik doen?

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  • Frans Hoogeveen
    • 1
  • Hugo Van Waarde
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations