Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 1, pp 33–33 | Cite as

Hulpvaardig

  • Job Van Amerongen
Jobs tijding
  • 2 Downloads

Samenvatting

Huiskamer Frans Hals biedt om 08.15 uur nog een zeer rustige aanblik. Mijn ijverige collega van de avonddienst heeft borden, kopjes, messen, lepels en vorken voor het ontbijt reeds klaargezet op het aanrecht. Er zit al water in het koffiezetapparaat en het koffiefilter is gevuld. Je kunt immers maar beter voorbereid zijn en efficiency lijkt in het verpleeghuis van grotere waarde dan versheid.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  • Job Van Amerongen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations