Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 1, pp 29–29 | Cite as

Oranje Man brengt mensen met dementie tot leven

  • Theo Royers
In de etalage
  • 4 Downloads

Samenvatting

Wilhelmus Hoekstra is muzikant. Als Wilhelmus De Oranje Man treedt hij vaak op in zorginstellingen en op familiefeesten. Met zijn programma Liedjes van Toen en Nu maakt hij een muzikale reis door de tijd. Muziek verbindt en brengt mensen met dementie weer tot leven, zo is zijn ervaring. Redacteur Theo Royers sprak met hem.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  • Theo Royers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations