Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 1, pp 12–14 | Cite as

Vernieuw jezelf met FindMyApps

Een nieuwe ondersteuningsmethode bij beginnende dementie
  • Ad Bergsma
  • Yvonne Kerkhof
Article
  • 12 Downloads

Samenvatting

Gebruik van tablets en apps kan mensen met beginnende dementie helpen hun tijd zinvol te besteden en meer greep op hun leven te houden. Helaas worden deze mogelijkheden om allerlei redenen nog onvoldoende benut. De applicatie FindMyApps leert mensen met dementie een tablet te gebruiken en maakt het makkelijker apps te vinden die bij hun wensen en behoeften aansluiten.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  • Ad Bergsma
    • 1
  • Yvonne Kerkhof
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations