Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 1, pp 30–32 | Cite as

De echte Anna

Hoe een levensboek een boek van verbinding werd
  • Hilde Slegers
Article
  • 4 Downloads

Samenvatting

Anna heeft afasie en zat daardoor veelal opgesloten in haar hoofd toen Hilde Slegers haar als stagiair in een woonzorgcentrum ontmoette. Er ontstond een klik en Hilde ging met Anna op zoek naar de woorden die er nog altijd waren, maar zich slechts zelden lieten horen. Zo maakten ze samen een levensboek dat een boek van verbinding werd, van Anna met de buitenwereld en van Anna met zichzelf.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  • Hilde Slegers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations