Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 1, pp 26–28 | Cite as

Een helpende hand bij zelfredzaamheid

Boodschappendienst ‘De Winkelwagen’
  • Robin Smith
  • Floor Smith-Van Schijndel
Article
  • 11 Downloads

Samenvatting

Mensen met dementie voelen zich vaak onzeker door hun aandoening, komen minder de deur uit en krijgen in toenemende mate problemen met activiteiten als boodschappen doen. Te snel iemand dergelijke belangrijke dagelijkse bezigheden uit handen nemen, is echter even onwenselijk als hem of haar maar aan laten tobben. De gouden standaard hier is maatwerk en dat levert boodschappendienst ‘De Winkelwagen’ in Son en Breugel als het om boodschappen doen gaat.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  • Robin Smith
    • 1
  • Floor Smith-Van Schijndel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations