Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 6, pp 8–11 | Cite as

Meer dan een brein

Oog hebben voor de hele mens bij dementie
 • Marieke Sikkes
 • Yolande Kuin
 • Maritza Allewijn
Article
 • 64 Downloads

Samenvatting

Door de toegenomen kennis over wat zich gedurende het dementieproces in de hersenen afspeelt, dreigt het biologisch perspectief op dementie de overhand te krijgen. Maar mensen met dementie zijn meer dan een – beschadigd – brein. Een pleidooi voor een brede visie op dementie.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

 • Marieke Sikkes
  • 1
 • Yolande Kuin
  • 1
 • Maritza Allewijn
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations