Advertisement

Critical Care

, Volume 7, Issue 4, pp 28–30 | Cite as

Marck Haerkens brengt veiligheid van luchtvaart naar zorg

Een zorgverlenende vlieger of een vliegende zorgverlener?
  • Hester de Waard
Persoonlijk
  • 40 Downloads

Abstract

Je twee grootste interesses combineren in je uiteindelijke beroep; dat moet de ultieme droombaan creëren. En zo ging het voor Marck Haerkens (48). Zijn interesses? Geneeskunde en luchtvaart. Aan Critical Care vertelt de directeur van het jonge bedrijf Wings of Care hoe die combinatie mogelijk werd.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

  • Hester de Waard
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations