Advertisement

Bijblijven

, Volume 35, Issue 2, pp 46–48 | Cite as

Samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn: een sterke schakel

  • Kristel GillisseEmail author
Artikel
  • 5 Downloads

Samenvatting

Om de groeiende groep kwetsbare ouderen goed in kaart te brengen bij de huisarts is vanuit het Programma Kwetsbare Ouderen in de regio Etten-Leur een samenwerking ontstaan. Dit omdat er dan voortijdig een (SFMPC-)behandelplan (somatisch-functioneel-maatschappelijk-psychisch-communicatie) kan worden gestart. Kernteams met de coördinerend wijkverpleegkundige, de specialist ouderengeneeskunde en de huisarts zijn de spil. De tevredenheid over deze samenwerking is groot.

Het aantal thuiswonende ouderen en dan met name de kwetsbare ouderen groeit in Nederland. In de regio Etten-Leur gaat deze vergrijzing in verhouding zelfs sneller dan in de rest van het land. De huisarts komt daarmee toenemend in aanraking en wil daarom deze groeiende groep ouderen goed in beeld hebben en kunnen bedienen, zodat er indien nodig tijdig en proactief kan worden gehandeld en de juiste expertise kan worden ingezet. Deze expertise is bij de specialist ouderengeneeskunde voorhanden.

Programma kwetsbare...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations