Advertisement

Bijblijven

, Volume 35, Issue 2, pp 33–39 | Cite as

Het herkennen van Korsakov en Wernicke-encefalopathie

  • Jan W. WijniaEmail author
Artikel
  • 16 Downloads

Inleiding

Het is bekend dat de oorzaak van het syndroom van Korsakov een gebrek is aan vitamine B1. Vitamine B1, thiamine, is nodig voor de glucosestofwisseling. Aan het syndroom van Korsakov gaat vaak een acute fase vooraf, de Wernicke-encefalopathie. Wernicke-encefalopathie is de ziektefase en het syndroom van Korsakov is de schade na die ziekte. Oorzaken van thiaminegebrek zijn vooral zelfverwaarlozing bij alcoholisme, soms langdurig zwangerschapsbraken, verminderde absorptie na bariatrische chirurgie of anorexia nervosa. Minder bekende oorzaken zijn het eindstadium van kanker (palliatieve zorg)1en hongerstaking. Een effect van thiaminegebrek is verminderde eetlust. Verminderde eetlust en braken kunnen dus zowel oorzaak als symptoom zijn van thiaminetekort. Doel van het artikel is tijdige en adequate behandeling van thiaminegebrek in de acute fase van een Wernicke-encefalopathie ter voorkoming van een Korsakov-syndroom met uitgebreide neurocognitieve restschade. In het artikel...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations