Advertisement

Bijblijven

, Volume 35, Issue 2, pp 8–14 | Cite as

Geriatrische revalidatiezorg: samen werken aan herstel!

  • Aafke J. de GrootEmail author
  • Ellen M. Vreeburg
Artikel
  • 21 Downloads

Samenvatting

Bij kwetsbare ouderen kunnen acute aandoeningen en de daarop vaak volgende ziekenhuisopnames ernstige, negatieve gevolgen hebben voor hun zelfstandigheid. Dit geldt voor allerlei opnameredenen: herseninfarcten en -bloedingen, proximale femurfracturen, amputaties of een exacerbatie van COPD. Ook ziekenhuisopname voor andere acute aandoeningen, zoals hartfalen, infectie of delier, leidt bij kwetsbare ouderen vaak tot langdurige of blijvende immobiliteit en functionele achteruitgang.1,2 Herstel kost bij deze ouderen meer tijd dan de korte ziekenhuisopname biedt. Naar schatting kan gemiddeld 30% van alle zelfstandig wonende ouderen na het ziekenhuis om deze redenen niet direct naar huis terug.3Voor deze ouderen kan geriatrische revalidatiezorg (GRZ) geïndiceerd zijn als er een reële wens is om terug te keren naar de thuissituatie en bovendien multidisciplinaire behandeling nodig is om te kunnen herstellen tot het functionele niveau dat nodig is. Aangezien deze GRZ-opnames...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations