Advertisement

Bijblijven

, Volume 35, Issue 2, pp 79–83 | Cite as

Zinvolle dagbesteding voor cliënten met Korsakov of Huntington

 • Agnes BezembinderEmail author
 • Hedwig de Vries
 • Hennie ten Tije
Artikel
 • 1 Downloads

Samenvatting

Bij het Dag Activiteiten Centrum (DAC) op locatie Markenhof van Atlant kunnen onder andere mensen met het syndroom van Korsakov een zinvolle dagbesteding hebben met werk dat bij hun eigen kennis en interesse ligt. Het centrum biedt deze mensen een combinatie van zinvolle dagbesteding, een duidelijke dag- en weekstructuur en het in stand houden en uitbreiden van arbeids- en sociale mogelijkheden en bevorderen van de zelfredzaamheid. Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat het succes van het DAC vooral te danken is aan het centraal stellen van de cliënt door de medewerkers. De locatie Markenhof van Atlant is bij veel verpleeghuizen waar cliënten met Korsakov wonen bekend om de expertise.

Inleiding

Voor mensen die in het verpleeghuis wonen, is zinvolle dagbesteding een belangrijk onderdeel van het leven. Het Dag Activiteiten Centrum (DAC) van Atlant is daar een mooi voorbeeld van. In dit artikel vertellen we u meer over het Dag Activiteiten Centrum, het effect ervan op de...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

 • Agnes Bezembinder
  • 1
  Email author
 • Hedwig de Vries
  • 2
 • Hennie ten Tije
  • 3
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations