Advertisement

Bijblijven

, Volume 35, Issue 2, pp 72–78 | Cite as

Niet stikken maar slikken

  • Anne-Wil HeemskerkEmail author
Artikel
  • 4 Downloads

Samenvatting

Bij de ziekte van Huntington komen slikstoornissen vrijwel altijd voor. Het slikproces kent 4 verschillende fasen: pre-orale fase, orale fase, faryngeale fase en de oesofageale fase. In alle fasen van het slikken hebben patiënten met de ziekte van Huntington problemen. Gedurende het ziekteproces nemen slikstoornissen toe. Patiënten overlijden veelal aan een aspiratiepneumonie. Wanneer slikstoornissen tijdig onderkend worden kan behandeling worden gestart. Om een juiste diagnose te stellen voor het slikken, is het belangrijk dat de logopedist ervaring heeft met de ziekte van Huntington. Patiënten kunnen daarom het best naar expertisecentra worden verwezen. Wat houdt een expertisecentrum in en wat is daarbij de toegevoegde waarde van een Topcare-predicaat? Dit artikel gaat over slikstoornissen bij de ziekte van Huntington en wordt geïllustreerd aan de hand van een casus.

Een casus als die van mevrouw De Waard komt geregeld voor. Mevrouw is naar een eerstelijns logopedist...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations