Advertisement

Bijblijven

, Volume 33, Issue 7–8, pp 506–514 | Cite as

Teamcoaching

 • E. J. van der JagtEmail author
Article
 • 209 Downloads

Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het werken als huisarts is veranderd van solistisch werken naar teamwork, welke vragen en aandachtspunten dit met zich meebrengt, en hoe teamcoaching daarop een antwoord tracht te bieden. Ook wordt toegelicht hoe teamcoaching in zijn werk gaat en waar teamcoaches te vinden zijn.

Literatuur

 1. 1.
  Verheij RA. Huisarts. Uit: NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. 2017. www.nivel.nl/node/4346. Geraadpleegd op: 13 juni 2017.Google Scholar
 2. 2.
  Floris J, Kosters M. Samenwerking in een team: een model voor effectief teamfunctioneren. In: Dijkers, Nijland, In t Veld (red.). Praktijkvoering in de huisartsgeneeskunde. Reed Business; 2011.Google Scholar
 3. 3.
  Hellinger B. De kunst van het helpen. Groningen: Uitgeverij het Noorderlicht; 2004.Google Scholar
 4. 4.
  Jagt EJ van der. Collegiale consultatie. In: Dielissen P, van der Jagt EJ, Timmerman A (red.) Handboek effectieve communicatie in de huisartsenzorg. Houten: Prelum; 2016.Google Scholar
 5. 5.
  Huber M. Brochure ‘Hoe gaat het met u?’ Instituut voor Positieve gezondheid. ipositivehealth.com. Geraadpleegd op: juni 2017.Google Scholar
 6. 6.
  Belbin M. Teamrollen op het werk. Acad Service 2010. p. 30–32.Google Scholar
 7. 7.
  Ofman D. Bezieling en kwaliteit in organisaties. Cothen: Servire; 2006.Google Scholar
 8. 8.
  Caluwé L de, Vermaak H. Leren veranderen. Deventer: Vakmedianet; 2006.Google Scholar
 9. 9.
  Vroemen M. Team op vleugels. Deventer: Vakmedianet; 2009.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.UtrechtNederland

Personalised recommendations