Bijblijven

, Volume 29, Issue 8, pp 56–68

Atriumfibrilleren

 • W. Lucassen
 • W. Opstelten
Artikelen
 • 144 Downloads

Samenvatting

Atriumfibrilleren is een frequent voorkomende ritmestoornis. Ook zonder aanwezigheid van klachten is het belangrijk atriumfibrilleren te herkennen, omdat het tot ernstige complicaties kan leiden, in het bijzonder een ischemisch CVA. Screening in de huisartsenpraktijk van hoogrisicopatiënten zou daarom weleens nuttig kunnen zijn. Om het risico op een ischemisch CVA te bepalen, is er een nieuwe risicoscore ontwikkeld (CHA2DS2-VASc).

Bij vrijwel alle oudere patiënten (> 65jaar) zijn nu orale anticoagulantia geïndiceerd. Acetylsalicylzuur is alleen nog geïndiceerd bij een contra-indicatie voor orale anticoagulantia. De nieuwe orale anticoagulantia vormen een belangrijke ontwikkeling in de antitrombotische behandeling bij atriumfibrilleren, maar hebben vooralsnog een zeer beperkte plaats in de huisartsenpraktijk.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

 • W. Lucassen
  • 1
 • W. Opstelten
  • 2
 1. 1.postdoc AMCAmsterdamThe Netherlands
 2. 2.NHGUtrechtThe Netherlands

Personalised recommendations