Bijblijven

, Volume 29, Issue 6, pp 39–45

Medicatie en duizeligheid

 • P. Dieleman
Artikelen

Samenvatting

Duizeligheid is een moeilijk behandelbare klacht en farmacotherapie vervult daarbij een zeer beperkte rol. Alle richtlijnen geven aan dat terughoudendheid geboden is bij gebrek aan voldoende bewijs voor de effectiviteit van deze geneesmiddelen.

Tegelijkertijd komt duizeligheid als gevolg van geneesmiddelinname veel voor. Het is daarom van belang een ongewenste werking van een geneesmiddel in de differentiaaldiagnose van duizeligheid op te nemen.

Literatuur

 1. American Geriatrics Society 2012. Beers Criteria Update Expert Panel. American Geriatrics Society updated Beers Criteria for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc 2012;60:616.CrossRefGoogle Scholar
 2. Bruintjes Tj. Medicatie tegen duizeligheid. MFM 2013;3(1):6-9.Google Scholar
 3. Farmacotherapeutisch Kompas, 2013 (NL) (http://www.fk.cvz.nl/).
 4. Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) (B) (http://www.fagg-afmps.be/nl).
 5. Gallagher P, O’Mahony D. STOPP (Screening Tool of Older Persons’ potentially inappropriate Prescriptions): application to acutely ill elderly patients and comparison with Beers’ criteria. Age Ageing 2008;37:673.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium, 2013 (B) (http://www.bcfi.be/).
 7. Hain TC, Uddin M. Pharmacological treatment of vertigo. CNS Drugs 2003;17(2):85-100.CrossRefGoogle Scholar
 8. Huppert D, Strupp M, Muckter H, Brandt T. Which medication do I need to manage dizzy patients? Acta Otolaryngol 2011;131(3):228-41.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. Kuo C-H, Pang L, Chang R. Vertigo: part 2: Management in general practice. Austral Fam Physic 2008;37(6):409-13.Google Scholar
 10. Leeuwen RB van, Bruintjes, TjD, Verhagen WIM. De patiënt met duizeligheid, een praktische aanpak. Tijdschr Neurol en Neurochir 2008:109(5):200-8.Google Scholar
 11. Naranjo CA, Busto U, Sellers EM, Sandor P, Ruiz I, Roberts EA, et al. A method for estimating the probability of adverse drug reactions. Clin Pharmacol Ther 1981 Aug;30(2):239-45.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 12. Nederlands Bijwerkingen Centrum (NL) (http://www.lareb.nl/).
 13. NHG-Standaard Duizeligheid. Huisarts Wet 2002;45:601-9.Google Scholar
 14. Pullens B, Benthem PP van. Intratympanic gentamicin for Ménière’s disease or syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 3. Art. No.: CD008234.Google Scholar
 15. Shekelle PG, MacLean CH, Morton SC, Wenger NS. Acove quality indicators. Ann Intern Med 2001;135:653.CrossRefGoogle Scholar
 16. Swartz R, Longwell P. Treatment of vertigo. Am Fam Physic 2005;71(6):1115-22.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

 • P. Dieleman
  • 1
 1. 1.Academisch Centrum voor HuisartsopleidingUniversitaire Instelling AntwerpenAntwerpBelgium

Personalised recommendations