Bijblijven

, Volume 27, Issue 7, pp 18–22

Ouderen en seksualiteit

 • N.T.J.M. Stevens
Article

Samenvatting

Hoewel vaak wordt aangenomen dat ouderen zich niet bezighouden met seks, speelt seksuele gezondheid een belangrijke rol in de kwaliteit van leven en de totale gezondheid bij ouderen. Seksuele gezondheid wordt bepaald door biologische, psychologische en sociaal-culturele factoren van ieder individu en de interactie in een relatie. Ouderen en hulpverleners vinden het veelal moeilijk om over seksualiteit te praten, waardoor seksuele disfuncties onbesproken en onbehandeld kunnen blijven.

Literatuur

 1. 1.
  Gianotten WL, Meihuizen-de Regt MJ, Son- Schoones N van. Seksualiteit bij ziekte en lichamelijke beperking. Assen: Van Gorcum, 2008.Google Scholar
 2. 2.
  Nicolosi A, Buvat j, Glasser DB, Hartmann U, Laumann EO. Sexual behaviour, sexual dysfunctions and related help seeking patterns in middle- aged and elderly Europeans: the global study of sexual attitudes and behaviors. World J Urol 2006;24:423–8.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Lindau ST, Gavrilova N. Sex, health and years of sexually active life gained due to good health: evidence from two US population based cross sectional surveys of ageing. BMJ 2010;340:c180.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Bitzer J, Platano G, Tschudin S, Alder J. Sexual counseling in elderly couples. J Sex Med 2008;5: 2027–43.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Rheaume C, Mitty E. Sexuality and intimacy in older adults. Geriatric Nursing 2008;29(5).Google Scholar
 6. 6.
  Smit C, Brinkman K, Rumke K, Knecht-van Eekelen A de. Oud worden met HIV. Amsterdam: Aids Fonds, 2009.Google Scholar
 7. 7.
  Lunsen RHW van, Laan E. Genital vascular responsiveness and sexual feelings in midlife women: psychophysiologic, brain, and genital imaging studies. Menopause 2004;11(6):741–8.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Delamater J, Karraker A. Sexual functioning in older adults. Current Psychiatry Reports 2009;11: 6–11.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Gijs L, Gianotten W, Vanwesenbeeck I, Weijenborg P. Seksuologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2004.Google Scholar
 10. 10.
  Wylie K, Kenney G. Sexual dysfunction and the ageing male. Maturitas 2010;65:23–7.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Corona G, Lee DM, Forti G, O’Connor D. Agerelated changes in general and sexual health in middle-aged and older men: Results from the European Male Ageing Study (EMAS). J Sex Med 2010;7:1362–80.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Lindau ST, Schumm P, Laumann EO, LevinsonW. A study of sexuality and health among older adults in the United States. N Engl J Med 2007; 357:762–74.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Andrews C. Sex and the older man. GP perceptions and management. Aust Fam Physician 2007;36(10):867–9.PubMedGoogle Scholar
 14. 14.
  Swinnen A. Seksualiteit van ouderen; een multidisciplinaire benadering. Amsterdam: University Press, 2011.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

 • N.T.J.M. Stevens
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations