Advertisement

Cultural Studies of Science Education

, Volume 10, Issue 2, pp 339–368 | Cite as

Signs of taste for science: a methodology for studying the constitution of interest in the science classroom

 • P. AnderhagEmail author
 • P.-O. Wickman
 • K. M. Hamza
Article

Abstract

In this paper we present a methodological approach for analyzing the transformation of interest in science through classroom talk and action. To this end, we use the construct of taste for science as a social and communicative operationalization, or proxy, to the more psychologically oriented construct of interest. To gain a taste for science as part of school science activities means developing habits of performing and valuing certain distinctions about ways to talk, act and be that are jointly construed as belonging in the school science classroom. In this view, to learn science is not only about learning the curriculum content, but also about learning a normative and aesthetic content in terms of habits of distinguishing and valuing. The approach thus complements previous studies on students’ interest in science, by making it possible to analyze how taste for science is constituted, moment-by-moment, through talk and action in the science classroom. In developing the method, we supplement theoretical constructs coming from pragmatism and Pierre Bourdieu with empirical data from a lower secondary science classroom. The application of the method to this classroom demonstrates the potential that the approach has for analyzing how conceptual, normative, and aesthetic distinctions within the science classroom interact in the constitution of taste for, and thereby potentially also in the development of interest in science among students.

Keywords

Interest Taste Aesthetics Science education Situated learning Norms Values Methodology 

Svensk sammanfattning

I denna artikel presenterar vi en metod för att studera hur intresse för naturvetenskap utvecklas i klassrumssituationer. Vanligtvis har man förstått och även studerat intresse för naturvetenskap som en personlig egenskap med stor betydelse för hur elever uppfattar och lär sig saker i klassrummet. Elevens intresse för ämnet kan i sin tur påverkas positivt eller negativt av undervisning. Intresse för naturvetenskap handlar inte enbart om attityder till ett ämnesinnehåll, utan även om hur eleven uppfattar de värden och normer som verksamheten uttrycker; är detta någonting jag kan identifiera mig med och vill vara del i? Intresse har därmed också en normativ dimension som handlar om huruvida eleven kan och vill delta i praktiken, dels i den aktuella klassrumssituationen men också i framtida naturvetenskapliga sammanhang. Även om ovanstående är välkänt vet vi förvånansvärt lite om sammanhangets betydelse för hur ett intresse för naturvetenskap skapas och utvecklas. Metoden som presenteras i artikeln är ett svar på ovanstående. Vi visar här hur smak kan användas för att studera hur intresse konstitueras genom tal och handlingar i sociala interaktioner. Att ha smak för någonting, till exempel klassisk musik eller korpfotboll, innebär inte enbart att man på en direkt fråga svarar att man tycker om eller är intresserad av fotboll, man kan även delta i sammanhang där kunskap om fotboll uttrycks och värderas. Att få smak för skolans naturvetenskap innebär därmed att utveckla vanor för att uttrycka och värdera distinktioner gällande hur man talar, handlar och är i naturvetenskapsklassrummet. Då smak uttrycks genom hur vi i sociala interaktioner urskiljer vad som är rätt och fel, fint och fult och så vidare, är smaken därför också möjlig att observera i handling. Vid utvecklandet av metoden använder vi oss av teori från Pierre Bourdieu och pragmatism för att analysera hur smak urskiljs i ett högstadieklassrum. Genom det empiriska materialet visar vi hur metoden kan användas för att synliggöra hur kognitiva, normativa och estetiska urskiljningar interagerar när smak konstitueras i klassrummet. Vi visar även hur detta har betydelse för utvecklandet av ett intresse.

Svenska Nyckelord

Intresse Smak Estetik Normer Värden Naturevetenskap Metodologi 

References

 1. Abrahams, I. (2009). Does practical work really motivate? A study of the affective value of practical work in secondary school science. International Journal of Science Education, 31(17), 2335–2353. doi: 10.1080/09500690802342836.CrossRefGoogle Scholar
 2. Adamuti-Trache, M., & Andres, L. (2008). Embarking on and persisting in scientific fields of Study: Cultural capital, gender, and curriculum along the science pipeline. International Journal of Science Education, 30(12), 1557–1584. doi: 10.1080/09500690701324208.CrossRefGoogle Scholar
 3. Aikenhead, G. S. (1996). Science education: Border crossing into the subculture of science. Studies in Science Education, 27(1), 1–52. doi: 10.1080/03057269608560077.CrossRefGoogle Scholar
 4. Albright, J., & Luke, A. (Eds.). (2008). Pierre Bourdieu and literacy education. New York: NY: Routledge.Google Scholar
 5. Anderhag, P., Emanuelsson, P., Wickman, P.-O., & Hamza, K. M. (2013). Students’ Choice of Post-Compulsory Science: In search of schools that compensate for the socio-economic background of their students. International Journal of Science Education, 35(18), 3141–3160. doi: 10.1080/09500693.2012.696738.CrossRefGoogle Scholar
 6. Arvola-Orlander, A., & Wickman, P.-O. (2011). Bodily experiences in secondary school biology. Cultural Studies in Science Education, 6(3), 569–594. doi: 10.1007/s11422-010-9292-4.CrossRefGoogle Scholar
 7. Blalock, C. L., Lichtenstein, M. J., Owen, S., Pruski, L., Marshall, C., & Toepperwein, M. (2008). In pursuit of validity: A comprehensive review of science attitude instruments 1935–2008. International Journal of Science Education, 30(7), 961–977. doi: 10.1080/09500690701344578.CrossRefGoogle Scholar
 8. Boe, M. V., Henriksen, E. K., Lyons, T., & Schreiner, C. (2011). Participation in science and technology: young people’s achievement-related choices in late modern societies. Studies in Science Education, 47(1), 37–72. doi: 10.1080/03057267.2011.549621.CrossRefGoogle Scholar
 9. Bourdieu, P. (1984). Distinction: A social critique of the judgment of taste. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.Google Scholar
 10. Bourdieu, P. (1998). Practical reason: On the theory of action. Oxford: Polity.Google Scholar
 11. Bourdieu, P., & Wacquant, L. J. D. (1992). An invitation to reflexive sociology. Cambridge: Polity Press.Google Scholar
 12. Brickhouse, N. W., Lowery, P., & Schultz, K. (2000). What kind of a girl does science? The construction of school science identities. Journal of Research in Science Teaching, 37(5), 441–458. doi.  10.1002/(SICI)1098-2736(200005).
 13. Bybee, R., & McCrae, B. (2011). Scientific literacy and student attitudes: Perspectives from PISA 2006 science. International Journal of Science Education, 33(1), 7–26. doi: 10.1080/09500693.2010.518644.CrossRefGoogle Scholar
 14. Calabrese Barton, A. (2003). Teaching science for social justice. New York: Teachers College Press.Google Scholar
 15. Carlone, H. B., Haun-Frank, J., & Webb, A. (2011). Assessing equity beyond knowledge- and skills-based outcomes: A comparative ethnography of two fourth-grade reform-based science classrooms. Journal of Research in Science Teaching, 48(5), 459–485. doi: 10.1002/tea.20413.CrossRefGoogle Scholar
 16. Costa, V. B. (1995). When science is ‘another world’: Relationships between worlds of family, friends, school, and science. Science Education, 79, 313–333. doi: 10.1002/sce.3730790306.CrossRefGoogle Scholar
 17. Dewey, J. (1922). Human nature and conduct: An introduction to social psychology. New York: Touchstone, Simon and Schuster.CrossRefGoogle Scholar
 18. Dewey, J. (1929/1984). The later works, 19251953. Vol. 4, 1929: [The quest for certainty]. Carbondale, Ill.: Southern Illinois University Press.Google Scholar
 19. Dewey, J. (1934/1980). Art as experience. New York: Perigee Books.Google Scholar
 20. Drechsel, B., Carstensen, C., & Prenzel, M. (2011). The Role of Content and Context in PISA Interest Scales: A study of the embedded interest items in the PISA 2006 science assessment. International Journal of Science Education, 33(1), 73–95. doi: 10.1080/09500693.2010.518646.CrossRefGoogle Scholar
 21. Gee, J. P., & Green, J. L. (1998). Discourse analysis, learning, and social practice: a methodological study. Review of Research in Education, 23, 119–169. doi: 10.2307/1167289.Google Scholar
 22. Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. New York: Aldine de Gruyter.Google Scholar
 23. Hasse, C. (2002). Gender diversity in play with physics: The problem of premises for participation in activities. Mind, Culture, and Activity, 9(4), 250–269. doi: 10.1207/s15327884mca0904_02.CrossRefGoogle Scholar
 24. Hidi, S., Renninger, A. K., & Krapp, A. (2004). Interest, a motivational construct that combines affective and cognitive functioning. In D. Y. Dai & R. J. Sternberg (Eds.), Motivation, emotion, and cognition (pp. 99–115). Mahwah, NJ: Erlbaum.Google Scholar
 25. Hofstein, A., & Lunetta, V. N. (2004). The laboratory in science education: Foundations for The twenty-first century. Science Education, 88(1), 28–54. doi: 10.1002/sce.10106.CrossRefGoogle Scholar
 26. Jakobson, B., & Wickman, P.-O. (2008). The roles of aesthetic experience in elementary school science. Research in Science Education, 38(1), 45–65. doi: 10.1007/s11165-007-9039-8.CrossRefGoogle Scholar
 27. Johansson, A.-M., & Wickman, P.-O. (2011). A pragmatist understanding of learning progressions. In B. Hudson & M. A. Meyer (Eds.), Beyond fragmentation: Didactics, learning and teaching. Leverkusen: Barbara Budrich Publishers.Google Scholar
 28. Kelly, G. J., & Chen, C. (1999). The sound of music: Constructing science as sociocultural practices through oral and written discourse. Journal of Research in Science Teaching, 36(8), 883–915. doi: 10.1002/(sici)1098-2736(199910)36:8<883:aid-tea1>3.0.co;2-i.CrossRefGoogle Scholar
 29. Kelly, G. J., McDonald, S., & Wickman, P.-O. (2012). Science learning and epistemology. In K. Tobin, B. Fraser, & C. McRobbie (Eds.), Second international handbook of science education (pp. 281–291). Dordrecht: Springer.CrossRefGoogle Scholar
 30. Koballa, T. R., & Glynn, S. M. (2007). Attitudinal and motivational constructs in science learning. In S. K. Abell & N. G. Lederman (Eds.), Handbook of research on science education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.Google Scholar
 31. Krapp, A., & Prenzel, M. (2011). Research on interest in science: Theories, methods, and findings. International Journal of Science Education, 33(1), 27–50. doi: 10.1080/09500693.2010.518645.CrossRefGoogle Scholar
 32. Kress, G., Jewitt, C., Ogborn, J., & Tsatsarelis, C. (Eds.). (2001). Multimodal teaching and learning: the rhetorics of the science classroom. London: Continuum.Google Scholar
 33. Kuipers, G. (2006). Good humor, bad taste: a sociology of the joke. Berlin: Mouton de Gruyter.CrossRefGoogle Scholar
 34. Lave, J. (1996). The practice of learning. In S. Chaiklin & J. Lave (Eds.), Understanding practice: perspectives on activity and context (pp. 3–32). Cambridge, UK: Cambridge University Press.Google Scholar
 35. Lemke, J. L. (1990). Talking science: Language, learning and values. Norwood, NJ: Ablex.Google Scholar
 36. Lindahl, B. (2003). Lust att lära naturvetenskap och teknik? En longitudinell studie om vägen till gymnasiet [Pupils’ responses to school science and technology? A longitudinal study of pathways to upper secondary school]. Diss. University of Gothenburg, Gothenburg: Acta Universitatis Gothoburgensis.Google Scholar
 37. Lyons, T. (2006). Different countries, same science classes: Students experiences of school science in their own words. International Journal of Science Education, 28(6), 591–613. doi: 10.1080/09500690500339621.CrossRefGoogle Scholar
 38. Osborne, J., Simon, S., & Collins, S. (2003). Attitudes towards science: A review of the literature and its implications. International Journal of Science Education, 25(9), 1049–1079. doi: 10.1080/0950069032000032199.CrossRefGoogle Scholar
 39. Östman, L. (1994). Rethinking science teaching as a moral act. Journal of Nordic Educational Research, 14, 141–150.Google Scholar
 40. Östman, L. (1998). How companion meanings are expressed by science education discourse. In D. A. Roberts & L. Östman (Eds.), Problems of meaning in science curriculum (pp. 54–70). New York, NY: Teachers College Press.Google Scholar
 41. Rorty, R. (1991). Objectivity, relativism, and truth. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 42. Säljö, R., & Bergqvist, K. (1997). Seeing the light: discourse and practice in the optics lab. In L. B. Resnick, R. Säljö, C. Pontecorvo, & B. Burge (Eds.), Discourse, tools, and reasoning: Essays on situated cognition (pp. 385–405). Berlin: Springer.CrossRefGoogle Scholar
 43. Schreiner, C. (2006). Exploring a ROSE-garden: Norwegian youth’s orientations towards Scienceseen as signs of late modern identities. University of Oslo, Oslo.Google Scholar
 44. Taconis, R., & Kessels, U. (2009). How choosing science depends on students’ individual fit to ‘science culture’. International Journal of Science Education, 31(8), 1115–1132. doi: 10.1080/09500690802050876.CrossRefGoogle Scholar
 45. The Royal Society (2008). Exploring the relationship between socioeconomic status and participation and attainment in science education. London.Google Scholar
 46. Tomas, L., & Ritchie, S. (2012). Positive emotional responses to hybridised writing about a socio-scientific issue. Research in Science Education, 42(1), 25–49. doi: 10.1007/s11165-011-9255-0.CrossRefGoogle Scholar
 47. Tytler, R., Osborne, J., Williams, G., Tytler, K., & Cripps Clark, J. (2008). Opening up pathways: Engagement in STEM across the Primary-Secondary school transition. Canberra: Australian Department of Education, Employment and Workplace Relations.Google Scholar
 48. Wickman, P.-O. (2004). The practical epistemologies of the classroom: A study of laboratory work. Science Education, 88(3), 325–344. doi: 10.1002/sce.10129.CrossRefGoogle Scholar
 49. Wickman, P.-O. (2006). Aesthetic experience in science education: learning and meaning- making as situated talk and action. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.Google Scholar
 50. Wickman, P.-O. (2012). Aesthetic learning. In N. M. Seel (Ed.), Encyclopedia of the sciences of learning (pp. 160–163). New York: Springer.Google Scholar
 51. Wickman, P.-O., & Östman, L. (2002). Learning as discourse change: A sociocultural mechanism. Science Education, 86, 601–623. doi: 10.1002/sce.10036.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media Dordrecht 2015

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of Mathematics and Science EducationStockholm UniversityStockholmSweden

Personalised recommendations