Advertisement

Studies in East European Thought

, Volume 62, Issue 1, pp 11–17 | Cite as

Recent studies on Russian thought in Poland

 • Justyna Kurczak
Article
 • 76 Downloads

Abstract

The scope of Russian studies in Poland has grown considerably since 1989. Many texts in this field published in the present decade are pioneer works on such writers as V. Solov’ev and K. Leont’ev, others present synthetic results of recent and current research, such as A History of Russian Thought from Enlightenment to Marxism, Russian Religious-Philosophical Renaissance. An Attempt at a Synthesis. Research centers publish regular series: “Jagiellońskie studia z filozofii rosyjskiej,” “Almanach myśli rosyjskiej,” “Idee w Rosji”. A multi-volume Russian–Polish–English dictionary “Idee w Rosji,” fruit of research by Polish scholars has enjoyed considerable interest.

Keywords

Russian studies Russian religious-philosophical renaissance Moral philosophy Problem of evil Orthodoxy 

References

 1. Bohun, M. (2008). Oczyszczenie przez burzę. Włodzimierz Ern i moskiewscy neosłowianofile wobec pierwszej wojny światowej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.Google Scholar
 2. Broda, M. (2001). Historia a eschatologia. Studia nad myślą Konstantego Leontjewa i „zagadką Rosji”. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.Google Scholar
 3. Broda, M. (2003). Narodnickie ambiwalencje. Między apoteozą ludu a terrorem. Łódź: Ibidem.Google Scholar
 4. Broda, M. (2005). Russkie voprosy o Rossii. Moskva: Max Press.Google Scholar
 5. Broda, M. (2007). Mentalność, tradycja i bolszewicko-komunistyczne doświadczenie Rosji. Łódź: Ibidem.Google Scholar
 6. de Lazari, A. (Ed.). (1999–2003) Idei v Rossii. Ideas in Russia. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, vol. 1–5, Ibidem: Łódź.Google Scholar
 7. Dobieszewski, J. (2002). Włodzimierz Sołowjow. Studium osobowości filozoficznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Google Scholar
 8. Dobieszewski, J. (Ed.). (2007). Wokół Szestowa i Fiodorowa. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
 9. Dobieszewski, J., Skoczyński, J., & Bohun, M. (Eds.). (2009). Wokół Andrzeja Walickiego. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
 10. Kiejzik, L. (1997). Włodzimierz Sołowjow. Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego.Google Scholar
 11. Kornat, M. (2003–2004). Bolszewizm, totalitaryzm, rewolucja, Rosja. Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce/19181939/, vol. 1–2, Wydawnictwo „Arcana”: Kraków.Google Scholar
 12. Krasicki, J. (2003). Bóg, człowiek, i zło. Studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.Google Scholar
 13. Kurczak, J. (Ed.). (2007–2009). Idei v Rossii.Ideas in Russia. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, vol. 6–7, Ibidem: Łódź.Google Scholar
 14. Leviaš, I. (2005). Russkije voprosy o Rossii/dyskurs s Marianom Brodoj. Moskva: Labirynt.Google Scholar
 15. Mazurek, S. (2004). Filantrop czyli Nieprzyjaciel i inne szkice o rosyjskim renesansie religijno-filozoficznym. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.Google Scholar
 16. Mazurek, S. (2006). Utopia i łaska. Idea rewolucji moralnej w rosyjskiej filozofii religijnej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.Google Scholar
 17. Mazurek, S. (2008). Rosyjski renesans religijno-filozoficzny. Próba syntezy. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.Google Scholar
 18. Rydzewski W, Ochotnicka, A. (Eds.). (2004). Między reformą a rewolucją. Rosyjska myśl filozoficzna, polityczna i społeczna na przełomie XIX i XX wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków.Google Scholar
 19. Przebinda, G. (1992). Włodzimierz Sołowjow wobec historii. Kraków: Wydawnictwo „Arcana”.Google Scholar
 20. Przesmycki, P. (2002). W stronę Bogoczłowieczeństwa. Teologiczno-moralne studium myśli Mikołaja Bierdiajewa. Łódź: Ibidem.Google Scholar
 21. Rydzewski, W., & Kita, M. (Eds.). (2002). W kręgu idei Włodzimierza Sołowjowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.Google Scholar
 22. Styczyński, M. (2001). Umiłowanie przyszłości albo filozofia spraw ostatecznych: studia nad filozofią Mikołaja Bierdiajewa. Łódź: Ibidem.Google Scholar
 23. Walicki, A. (1973). Rosyjska filozofia i myśl społeczna od Oświecenia do marksizmu. Warszawa: Wiedza Powszechna.Google Scholar
 24. Walicki, A. (2000). Idea wolności u myślicieli rosyjskich. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.Google Scholar
 25. Walicki, A. (2002a). W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
 26. Walicki, A. (2002b). Rosja, katolicyzm i sprawa polska. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński.Google Scholar
 27. Walicki, A. (2005). Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media B.V. 2010

Authors and Affiliations

 1. 1.University of LodzLodzPoland

Personalised recommendations