Advertisement

Neophilologus

, Volume 91, Issue 1, pp 83–100 | Cite as

Historia De Una Fascinación: Borges En Holanda

 • Maarten SteenmeijerEmail author
Open Access
Article
 • 375 Downloads

Abstract

In Out of Context. Historical Reference and the Representation of Reality in Borges, Daniel Balderston claims that the interpretative practice of Jorge Luis Borges’s short stories has tended to focus on the ‘unreal’, that is, on its autoreferential, fictional and fantastic elements, and that, on the other hand, allusions and references to the concrete, historical reality in the work of the Argentinian writer have been disregarded or even neglected. In a departure from this dichotomist perspective, this article proposes a study of Borges’s reception in the Netherlands from the very beginning in the fifties until the present day, attempting to ascertain the positions and functions of Borges’s work in the Dutch literary system.

Keywords

Ella Interpretative Practice Latin American Literature Fantastic Element Argentinian Writer 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Bibliografía

 1. Balderston Daniel (1996). ¿‘Fuera de contexto? Referencialidad histórica y expresión de la realidad en Borges. Beatriz Viterbo, RosarioGoogle Scholar
 2. Bernlef, J. “Het labyrinth van de tijd – Braziliaanse roman [sic].” De Groene Amsterdammer 10-10-1964aGoogle Scholar
 3. Bernlef, J. “‘Bezige Bij’ ontving Argentijnse auteur. Schrijverscollege bij Borges.” Het Parool 17-10-1964bGoogle Scholar
 4. Bernlef, J. “Jorge Luis Borges 1899–1986.” Vrij Nederland/Boekenbijlage 28-6-1986, 3–4Google Scholar
 5. Borges Jorge Luis (1981). “Vertaallaboratorium El Angel”. New Found Land 1: 36–50Google Scholar
 6. Broyles Yolanda Julia (1981). The German Response to Latin American Literature and the Reception of Jorge Luis Borges and Pablo Neruda. Carl Winter, HeidelbergGoogle Scholar
 7. Caballero Wangüemert Maria (1999). Borges y la crítica. El nacimiento de un clásico. Editorial Complutense, MadridGoogle Scholar
 8. Coenen Erik (1999). “Borges: fantast of filosoof?”. Hollands Maandblad 12: 11–15Google Scholar
 9. Crego Charo y Ger Groot (1992). “Artículo-reseña de R. Lemm, De literator als filosoof”.. Foro Hispánico 3: 147–155Google Scholar
 10. Diepstraten, Johan y Sjoerd Kuypers. “Doeschka Meijsing: De geschiedenis van een fascinatie (zo zou ik elk boek van me wel willen noemen),” en Het nieuwe proza. Interviews met jonge Nederlandse schrijvers. Amsterdam: Athenaeum-Polak en Van Gennep, 1978, pp. 161–187Google Scholar
 11. Fens, Kees. “Schrijven als concurrerend scheppen. Verhalen van Jorge Luis Borges.” De Tijd 12-9-1964Google Scholar
 12. Fens, Kees. “Symbolen rijgen tot verhalen. Tweede bundel van Jorge Luis Borges.” De Tijd 17-10-1967Google Scholar
 13. Geenen, K. “Wonderlijke wereld van Jorge Luis Borges.” de Volkskrant 14-1-1965Google Scholar
 14. Groot, Ger. “Het ene woord dat alles zegt. Jorge Luis Borges als filosofisch verteller.” NRC Handelsblad 20-11-1998. Una versión ampliada se publicó en Streven 66:10 (1999): 898–909 bajo el título de “De spiegel en het echte woord. Honderd jaar Jorge Luis Borges.”Google Scholar
 15. Heumakers, Arnold. “Filosoof tegen wil en dank.” de Volkskrant 14-2-1992.Google Scholar
 16. Kuipers, Willem. “De bibliotheek is onbegrensd en periodiek. Eerste deel verzamelde verhalen Jorge Luis Borges.” de Volkskrant 17-4-1998Google Scholar
 17. Lehmann L.Th (1954). “Fantasie en verstand”. Litterair Paspoort 9(78): 142–143Google Scholar
 18. Lehmann L.Th (1958). “Essays”. Litterair Paspoort 13(116): 102–103Google Scholar
 19. Lehmann, L.Th. “Een ongelooflijke erudiet. De Aleph van Jorge Luis Borges.” Vrij Nederland 28-11-1964Google Scholar
 20. Lemm Robert (1984). “Heeft Umberto Eco een anti-Borges boek willen schrijven?”. Maatstaf 1: 6–12Google Scholar
 21. Lemm Robert (1991). De literator als filosoof. De innerlijke biografie van Jorge Luis Borges. Kok Agora, KampenGoogle Scholar
 22. Logie, Ilse. “De literaire wanhoop boven de cultus van het ik.” Trouw 13-3-1998Google Scholar
 23. Matsier, Nicolaas. “Denkt Borges? Het eerste deel van J.L. Borges’ Verzameld Werk.” Vrij Nederland 9-5-1998Google Scholar
 24. Meeuse Piet (1983). “In gesprek met Harry Mulisch”. De Revisor 10(6): 40–49Google Scholar
 25. Meijsing, Doeschka. “Jorge Luis Borges: door de spijlen van de eeuwigheid,” en Hoe verliefd is de toeschouwer? Leiden: Nijhoff, 1988, pp. 1–17Google Scholar
 26. Mulisch Harry (1971). De Verteller verteld. De Bezige Bij, AmsterdamGoogle Scholar
 27. Nooteboom Cees (1996). El desvío a Santiago. Siruela, MadridGoogle Scholar
 28. Nuis, A. “Jorge Luis Borges nu in het Nederlands.” Het Parool 17-10-1964Google Scholar
 29. Otten, Willem Jan. “Brief aan iemand die nog nooit Borges gelezen heeft.” NRC Handelsblad 9-12-1988Google Scholar
 30. Paz Octavio (1986). “El arquero, la flecha y el blanco”. Vuelta 117: 26–29Google Scholar
 31. Peeters Carel (1984). Houdbare illusies. De Harmonie, AmsterdamGoogle Scholar
 32. Steenmeijer Maarten (1989). De Spaanse en Spaans-Amerikaanse literatuur in Nederland 1946–1985. Coutinho, MuiderbergGoogle Scholar
 33. Steenmeijer Maarten (1991). Bibliografía de las traducciones de la literatura española e hispanoamericana al holandés 1946–1990. Niemeyer, TübingenGoogle Scholar
 34. Steenmeijer Maarten (2000). “Moderne klassieken: Borges, Rulfo, Paz en Cortázar opnieuw uitgegeven”. Filter. Tijdschrift voor vertalen & vertaalwetenschap 7(4): 55–62Google Scholar
 35. van Deel, T. “Borges en de Nederlandse literatuur.” Vrij Nederland/Boekenbijlage 28-6-1986, 7Google Scholar
 36. van Doorne, J. “Argentijnse raadsels.” Trouw 16-12-1968Google Scholar
 37. Pol Barber (1997). Alles in de wind. Querido, AmsterdamGoogle Scholar
 38. Praag J.A (1956). “Geschiedenis der Spaans-Amerikaanse letterkunde”. De Gids 8/9: 109–126Google Scholar
 39. Vargas Llosa Mario (1990). “Las ficciones de Borges,” en Contra viento y marea, III. Seix Barral, Barcelona, 463–476Google Scholar
 40. Zoon, Cees. “Borges groot Europees schrijver.” De Volkskrant 8-10-1977Google Scholar

Copyright information

© Springer 2007

Authors and Affiliations

 1. 1.Faculteit der LetterenRadboud Universiteit NijmegenNijmegen

Personalised recommendations