Journal of Housing and the Built Environment

, Volume 20, Issue 2, pp 167–181

The Amsterdam housing market and the role of housing associations

Policy and practice
 • 292 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (2004) Jaarboek 2004. AmsterdamGoogle Scholar
 2. Beleidsovereenkomst Wonen 2001-2002 (Policy Agreement on Housing) (2001) Actualisation (2004) Gemeente Amsterdam (Amsterdam municipality), Amsterdamse stadsdelen (Amsterdam city-districts), Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (Amsterdam Federation of Housing Associations), Huurdersvereniging Amsterdam (Tenants Association Amsterdam)Google Scholar
 3. Department of Housing of the Directorate General of Planning, Housing and Heritage of the Walloon Region of Belgium (2002) Housing Statistics in the European Union 2002. Liege, BelgiumGoogle Scholar
 4. Fainstein, S. (2000) The egalitarian city: images of Amsterdam. In: Understanding Amsterdam, Essays on economic vitality, city life and urban form (Eds, Deben, L. Heinemeijer, W. and Van der Vaart, D.), Het Spinhuis Amsterdam, pp. 93--115Google Scholar
 5. Harloe, M. (1995) The People's Home? Social Rented Housing in Europe and America, Blackwell, Oxford/Cambridge.Google Scholar
 6. O+S (Gemeente Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek) (2003) De Staat van de Stad Amsterdam II, Ontwikkelingen in participatie en leefsituatie, Stadsdrukkerij, Amsterdam 1-156.Google Scholar
 7. Ouwehand, A. and van Daalen, G. (2002) Dutch housing associations; A model for social housing, DUP Satellite, Delft 1-109.Google Scholar
 8. Schaar van der J., (2003) Wonen en woonbeleid; markten, instituties, instrumenten RIGO/Universiteit van Amsterdam AmsterdamGoogle Scholar
 9. Stedelijke Woningdienst Amsterdam (2002) Wonen in Amsterdam 2001, Deel 1: Stand van zaken, ontwikkelingen en trendsGoogle Scholar
 10. Vermazen I., (2003) Kernpublicatie WBO 2002: De eerste resultaten van het Woningbehoefteonderzoek 2002 (housing demand survey) en de ontwikkeling sinds 1994 in het ROA-gebied en Almere Dienst Wonen/ROA AmsterdamGoogle Scholar
 11. VROM (Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment) (1989) Nota Volkshuisvesting in de Jaren Negentig (Housing in the 90s), van Bouwen naar Wonen, Den Haag, SDU uitgeverij.Google Scholar
 12. VROM (Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment) (2003) Beter thuis in wonen, Kernpublicatie WoningBehoefte Onderzoek 2002, VROM, Den Haag 1--71.Google Scholar

Copyright information

© Springer 2005

Authors and Affiliations

 1. 1.Amsterdam Federation of Housing AssociationsAmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations