Advertisement

Interchange

, Volume 37, Issue 3, pp 201–223 | Cite as

Islamic Schools in the Netherlands: Expansion or Marginalization?

 • Geert Driessen
 • Michael S. Merry
Article

Abstract

In the Netherlands, the constitutional freedom of education offers the opportunity for the growing number of Muslims to establish state-funded Islamic schools. At the moment there are 46 Islamic primary schools; a number of schools are in the process of being established and there is still a need for an additional 120 such schools. Right from the start Islamic education has been a highly controversial issue. Events such as 9/11 and the murder of Dutch filmmaker Theo van Gogh have fueled the discussion, which turned from open-minded and accommodating to critical and even demonstrably negative. This article focuses on Islamic schools in the Netherlands: how they have evolved, their objectives, their achievements, and the problems they have encountered – and continue to encounter. Specific attention is paid to a number of empirical studies that focus on the functioning of Islamic schools.

Keywords

Islamic schools Muslims primary schools the Netherlands religion denomination ethnic minorities integration 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Aarsen, L., & Jansma, P. (1992). Een islamitische basisschool. Onderzoek naar verwachtingen van moslimouders en leerkrachten aangaande de islamitische basisschool [An Islamic primary school. A study into the expectations of Muslim parents and teachers with regard to the Islamic primary school]. Nijmegen: KUN.Google Scholar
 2. Balic S. (1992). Religious education for Muslims within state schools: The example of Austria. British Journal of Religious Education. 15, 44–49Google Scholar
 3. Bax E. (1988). Modernization and cleavage in Dutch society, A study of long term economic and social change. Groningen, Universiteit van GroningenGoogle Scholar
 4. Benayad S.,Bal R. (2004). De minister discrimineert [The minister discriminates]. Het onderwijsblad, 9(14):38–39Google Scholar
 5. Binnenlandse Veiligheidsdienst. (1998). De politieke Islam in Nederland [The political Islam in the Netherlands]. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.Google Scholar
 6. Binnenlandse Veiligheidsdienst. (2002). De democratische rechtsorde en islamitsich onderwijs. Buitenlandse inmenging en anti-integratieve tendensen [The democratic legal order and Islamic education. Foreign interference and anti-integrative tendencies]. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Google Scholar
 7. Botje, H., & Lazrak, A. (2004). Nieuw Staphorst. Het gitzwarte verleden van Khalil el Moumni [The ink-black past of imam Khalil el Moumni]. Vrij Nederland, 26 May 2004.Google Scholar
 8. de Rooy P. (1997). Farewell to pillarization. The Netherlands' Journal of Social Sciences, 33, 27–41Google Scholar
 9. Driessen, G. (2003). De onderwijskundige kwaliteit van islamitische basisscholen. Een review van de empirische literatuur ten behoeve van de Inspectie van het Onderwijs [The educational quality of Islamic primary schools. A review of the empirical literature for the Inspectorate of Education]. Nijmegen: ITS.Google Scholar
 10. Driessen, G., & Bezemer, J. (1999). Islamitisch basisonderwijs. Schipperen tussen identiteit en kwaliteit? [Islamic primary schools. Compromising between identity and quality?]. Nijmegen: ITS.Google Scholar
 11. Driessen, G., & van der Slik, F. (2001). Religion, denomination, and education in the Netherlands: Cognitive and noncognitive outcomes after an era of secularization. Journal for the Scientific Study of Religion, 40, 561–572.CrossRefGoogle Scholar
 12. Dronkers J. (1996) Dutch public and religious schools between state and market. A balance between parental choice and national policy? In: Benner D., Kell A., Lenzen D (eds). Bildung zwischen staat und markt. Weinheim und Basel, Beltz Verlag, pp. 51–66Google Scholar
 13. Dwyer, C. & Meyer, A. (1996). The establishment of Islamic schools. A controversial phenomenon in three European countries. In W. Shadid, & P. van Koningsveld (Eds.), Muslims in the margin. Political responses to the presence of Islam in Western Europe (pp. 218–242). Kampen: Kok Pharos.Google Scholar
 14. Felling, A., Peters, J., & Schreuder, O. (1991). Dutch religion. The religious consciousness of the Netherlands after the cultural revolution. Nijmegen: ITS.Google Scholar
 15. Gowricharn R. (2002). Integration and social cohesion: The case of the Netherlands. Journal of Ethnic and Migration Studies, 28, 259–273CrossRefGoogle Scholar
 16. Hooghiemstra, E. (2003). Trouwen over de grens. Achtergronden van partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland [Marriage migration. Backgrounds of partner choice of Turks and Moroccans in the Netherlands]. Den Haag: SCP.Google Scholar
 17. Inspectie van het Onderwijs. (1989). Nader onderzoek naar het functioneren van de Islamistische scholen[A closer examination into how Islamic schools work]. Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.Google Scholar
 18. Inspectie van het Onderwijs. (1990). Onderzoek naar het fundamentalistsche karakter van vier per 1 augustus 1989 opgerichte Islamistische scholen [A study into the fundamentalistic character of four Islamic schools that were established 1 August 1989]. Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.Google Scholar
 19. Inspectie van het Onderwijs. (1999). Islamitische basisscholen in Nederland [Islamic primary schools in the Netherlands]. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.Google Scholar
 20. Inspectie van het Onderwijs. (2002). Islamitische scholen en sociale cohesie[Islamic schools and social cohesion]. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.Google Scholar
 21. Inspectie van het Onderwijs. (2003). Islamitische scholen nader onderzocht [A further investigation of Islamic schools]. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.Google Scholar
 22. Kabdan, R. (1992). Op weg naar maatschappelijke spanningen op religieuze gronden. Islamitische scholen in Nederland zijn onwenselijk [On the road to societal tensions on religious grounds. Islamic schools in the Netherlands are not desirable]. Vernieuwing, 51, 4–8.Google Scholar
 23. Kabinet-CDA/VVD/D66. (2003). Meedoen, meer werk, minder regels. Hoofdlijnenakkoord voor het kabinet CDA, VVD, D66. 16 mei 2003 [Participating, more work, less rules. Agreement CDA, VVD, D66 Goverment]. S.l.: S.n.Google Scholar
 24. Karagül, A. (1994). Islamitisch godsdienstonderwijs op de basisschool in Nederland. Theorie en praktijk in vergelijking met enkele Europese en Moslimse landen [Islamic religious instruction in primary schools in the Netherlands. Theory and practice in comparison with some European and Muslim countries]. Amsterdam: UvA.Google Scholar
 25. Katholiek Nederland. (2004). Verdonk wil af van Artikel 23 voor onderwijs [Minister Verdonk wants to abolish the Freedom of Education article]. Katholiek Nederland, 21 December 2004.Google Scholar
 26. Kruijt, M. (2004). Grote instroom fnuikt integratie [Large influx cripples integration]. De Volkskrant, 15 January 2004.Google Scholar
 27. Landman, N. (1992). Van mat tot minaret. De institutionalisering van de islam in Nederland[From prayer rug to minaret. The institutionalization of Islam in the Netherlands]. Amsterdam: VU Uitgeverij.Google Scholar
 28. Lechner F. (1996). Secularization in the Netherlands? Journal for the Scientific Study of Religion, 35, 252–264CrossRefGoogle Scholar
 29. Meyer, A. (1993). Islam en onderwijs in Utrecht. De oprichting van islamitische scholen en islamitisch godsdienstonderwijs op openbare scholen [Islam and education in Utrecht. The founding of Islamic schools and Islamic religious instruction at public schools]. Nijmegen: KUN.Google Scholar
 30. NMECS. (2005). The education system in the Netherlands 2005. The Hague: Netherlands Ministry of Education, Culture and Sciences. Retrieved September 21, 2006 from www.minocw.nl/documenten/eurydice_en.pdfGoogle Scholar
 31. Patrinos, H. (2002). Private education provision and public finance. The Netherlands as a possible model. New York: Columbia University, NCSPE.Google Scholar
 32. Pedersen, L. (1996). Islam in the discourse of public authorities and institutions in Denmark. In W. Shadid, & P. van Koningsveld (Eds.), Muslims in the margin. Political responses to the presence of Islam in Western Europe(pp. 202–217). Kampen: Kok Pharos.Google Scholar
 33. Phalet, K. & ter Wal, J. (Eds.). (2004). Moslim in Nederland. Een onderzoek naar de religieuze betrokkenheid van Turken en Marokkanen [Muslim in the Netherlands. A study into the religious involvement of Turks and Moroccans]. Den Haag: SCP.Google Scholar
 34. Rath J., Groenendijk K.,Penninx R. (1991). The recognition and institutionalisation of Islam in Belgium, Great Britain and the Netherlands. New Community, 18, 101–114Google Scholar
 35. Rath, J., Penninx, R., Groenendijk, K., & Meyer, A. (1996). Nederland en zijn Islam. Een ontzuilende samenleving reageert op het ontstaan van een geloofsgemeenschap [The Netherlands and its Islam. A depillarized society reacts to the genesis of a faith community]. Amsterdam: Het Spinhuis.Google Scholar
 36. Rath, J., Penninx, R., Groenendijk, K., & Meyer, A. (1997). De Nederlandse samenleving en haar islam. Reacties op de opbouw van islamitische instituties [Dutch society and its Islam. Reactions to the establishment of Islamic institutions]. Migrantenstudies, 13, 69–79.Google Scholar
 37. Ritzen J., van Dommelen J., de Vijlder F. (1997). School finance and school choice in the Netherlands. Economics of Education Review, 16, 329–335CrossRefGoogle Scholar
 38. SBO. (2005). Jaarboek 2005. Onderwijsarbeidsmarkt in Beeld[Year book 2005. Education Labour Market]. Den Haag: Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt.Google Scholar
 39. Shadid, W., & van Koningsveld, P. (1991). Institutionalization and integration of Islam in the Netherlands. In W. Shadid, & P. van Koningsveld (Eds.), The integration of Islam and Hinduism in Western Europe (pp. 87–121). Kampen: Kok Pharos.Google Scholar
 40. Shadid, W., & van Koningsveld, P. (1992). Islamic primary schools. In W. Shadid, & P. van Koningsveld (Eds.), Islam in Dutch society: Current developments and future prospects (pp. 107–122). Kampen: Kok Pharos.Google Scholar
 41. Shebaib, N. (2004). Muslims in Greater Europe. Retrieved January 7, 2004 from www.islamonline.netGoogle Scholar
 42. Spiecker B., Steutel J. (2001). Multiculturalism, pillarization and liberal civic education in the Netherlands. International Journal of Educational Research, 35, 293–304CrossRefGoogle Scholar
 43. Sunier, T. (1999). Muslim migrants, Muslim citizens. Islam and Dutch society. Netherlands' Journal of Social Sciences, 35, 69–82Google Scholar
 44. Teunissen J. (1990). Basisscholen op islamitische en hindoeïstische grondslag [Primary schools on Islamic and Hindu foundations]. Migrantenstudies, 6, 45–57Google Scholar
 45. Valk, G. (2003). Plan zwarte scholen ‘verkapte discriminatie’ [Plan with regard to black schools ‘veiled discrimination’]. NRC, 1 May 2003.Google Scholar
 46. van de ven, T. (2005). Turkse godsdienstleraar opgepakt [Turkish religious instruction teacher in prison]. NU.nl, 24 February 2005.Google Scholar
 47. van Heelsum, A., Fennema, M., & Tillie, J. (2004). Moslim in Nederland. Islamitische organisaties in Nederland [Muslim in the Netherlands. Islamic organisations in the Netherlands]. Den Haag: SCP.Google Scholar
 48. van Kessel, N. (2000). Verlangd onderwijs in de gemeente Amsterdam [School choice in the city of Amsterdam]. Nijmegen: ITS.Google Scholar
 49. van Kessel, N. (2004). Zorg om 120 extra moslimscholen [Concerns regarding 120 extra Islamic schools]. Algemeen Dagblad, March, 6, 2004.Google Scholar
 50. Vermeulen, H., Penninx, R. (Eds.). (2000). Immigrant integration: The Dutch case. Amsterdam. Het Spinhuis.Google Scholar
 51. Waardenburg, J. (2001). Institutionale vormgevingen van de islam in Nederland gezien in Europees perspectief [The institutionalization of Islam in the Netherlands from an European perspective]. Den Haag: WRR.Google Scholar
 52. Walford, G. (2001). Funding for religious schools in England and the Netherlands. Can the piper call the tune? Research Papers in Education, 16, 359–380.CrossRefGoogle Scholar
 53. Walford, G. (2002). Classification and framing of the curriculum in Evangelical Christian and Muslim schools in England and the Netherlands. Educational Studies, 28, 403–419.Google Scholar
 54. Walford, G. (2003). Separate schools for religious minorities in England and the Netherlands: Using a framework for the comparison and evaluation of policy. Research Papers in Education, 18, 281–299.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Science + Business Media B.V. 2006

Authors and Affiliations

 1. 1.ITS - Institute for Applied Social SciencesRadboud University of NijmegenNijmegenThe Netherlands
 2. 2.Department of Education and Youth StudiesBeloit CollegeBeloitU.S.A

Personalised recommendations