Advertisement

Higher Education

, Volume 63, Issue 2, pp 219–235 | Cite as

Alternative models of entrance exams and access to higher education: the case of the Czech Republic

 • Tomáš KonečnýEmail author
 • Josef Basl
 • Jan Mysliveček
 • Natalie Simonová
Article

Abstract

The study compares the potential effects of a university admission exam model based on program-specific knowledge and an alternative model relying on general study aptitude (GSA) in the context of a strongly stratified educational system with considerable excess of demand over supply of university education. Using results of the Sonda Maturant 1998 survey, we show that in the specific context of the Czech Republic, displaying the above characteristics in the given period, an admission exam model based on general study aptitude tests may improve the access of talented individuals with lower socioeconomic status to university education. Our simulations show that with the GSA model (provided the model assumptions are met), the relative chances of an applicant with a university-educated father would be only by one-fourth higher than the relative chances of a student with a less educated father, as compared to the more than a one-third difference in case of the model emphasizing program-specific knowledge. The odds ratio for the GSA model is by 28% points lower for mother’s education.

Keywords

Higher education Admission exams Educational equity 

Notes

Acknowledgments

The work of T. Konečný and J. Basl was supported from the grant GA ČR 403/08/0109.

References

 1. Buchmann, C., & Dalton, B. (2002). Interpersonal influences and educational expectations in 12 countries: The importance of institutional context. Sociology of Education, 75, 99–122.CrossRefGoogle Scholar
 2. Cameron, A. C., & Trivedi, P. (2005). Microeconometrics: Methods and applications. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 3. EURYDICE. (2008). Struktury systému vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých v Evropě: Česká republika 2008. [online]. Database EURYBASE, European Commission. [cit. 2009-07-10]. http://www.eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/041DN/041_CZ_CS.pdf.
 4. Griffith, S. (2008). Exams that failed. The Sunday Times, 19 Oct 2008.Google Scholar
 5. Hansen, M. N. (1997). Social and economic inequality in the educational career: Do the effects of social background characteristics decline? European Sociological Review, 13(3), 305–321.Google Scholar
 6. Lucas, S. R. (1999). Tracking inequality: Stratification and mobility in American high schools. Sociology of education series. New York: Teachers College Press.Google Scholar
 7. Lucas, S. R. (2001). Effectively maintained inequality: Education transitions, track mobility, and social background effects. American Journal of Sociology, 106(6), 1642–1690.CrossRefGoogle Scholar
 8. Matějů, P., Procházková, I., & Burdová, P. (2006). Přechod mezi střední a vysokou školou ve světle Sondy Maturant a Uchazeč 1998–1999. In P. Matějů & J. Straková (Eds.), (Ne)rovné šance na vzdělání: vzdělanostní nerovnosti v České republice (pp. 313–341). Prague: Academia.Google Scholar
 9. Matějů, P., Smith, M. L., Soukup, P., & Basl, J. (2007). Determination of college expectations in OECD countries: The role of individual and structural factors. Czech Sociological Review, 43(6), 1121–1148.Google Scholar
 10. Matějů, P., & Straková, J. (2003). Role rodiny a školy v reprodukci vzdělanostních nerovností: sociologický pohled na úlohu víceletých gymnázií ve světle výzkumu PISA 2000. Czech Sociological Review, 39(5), 625–652.Google Scholar
 11. Mattern, K. D., et al. (2008). Differential validity and prediction of the SAT. Research report No. 2008-4. College Board, USA.Google Scholar
 12. NACAC. (2008). Report of the commission on the use of standardized tests in undergraduate admission. National Association of College Admission Counselling. September 2008, USA.Google Scholar
 13. OECD. (2005). Are students ready for a technology-rich world? What PISA studies tell us. Paris: OECD.Google Scholar
 14. Rothstein, J. M. (2004). College performance predictions and the SAT. Journal of Econometrics, 121, 297–317.CrossRefGoogle Scholar
 15. Simonová, N., Katrňák, T. (2011). Conceptual and methodological innovations in the research of educational inequalities. The Sociological Theory and Methods, 26(1), XX.Google Scholar
 16. Simonová, N., & Soukup, P. (2010). Působení primárních a sekundárních faktorů sociálního původu při přechodu na vysokou školu v ČR: výsledky výzkumu PISA-L. In P. Matějů & J. Straková (Eds.), Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení (pp. 313–339). Praha: Slon.Google Scholar
 17. ÚIV. (2003). Vývojová ročenka školství v ČR: 1989/90–2002/03. Prague: Ústav pro informace ve vzdělávání.Google Scholar
 18. ÚIV. (2009). Vývojová ročenka školství v ČR: 2003/04–2008/09. Prague: Ústav pro informace ve vzdělávání.Google Scholar
 19. Zwick, R. (2007). College admission testing. National Association of College Admission Counselling. February 2007, USA.Google Scholar
 20. Zwick, R., & Sklar, J. C. (2005). Predicting college grades and degree completion using high school grades and SAT scores: The role of student ethnicity and first language. American Educational Research Journal, 42(3), 439–464.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media B.V. 2011

Authors and Affiliations

 • Tomáš Konečný
  • 1
  Email author
 • Josef Basl
  • 2
 • Jan Mysliveček
  • 1
 • Natalie Simonová
  • 3
 1. 1.CERGE-EIPragueCzech Republic
 2. 2.Institute for Education and InformationPragueCzech Republic
 3. 3.Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the CRPragueCzech Republic

Personalised recommendations