Advertisement

Archival Science

, Volume 7, Issue 4, pp 343–357 | Cite as

Muniments and monuments: the dawn of archives as cultural patrimony

 • Eric KetelaarEmail author
Original Paper

Abstract

Around 1800 the “paradigm of patrimony” recognized archives as cultural and national patrimony. That paradigm was, however, not a new revolutionary invention. It had been fostered by a “patrimony consciousness” which had developed in the seventeenth and eighteenth centuries. The value of archives as a patrimony to future generations was acknowledged first in the private sphere by families and then by cities—communities of memory becoming communities of archives.

Keywords

Social history of archives Antiquarians Patrimonalization 

References

 1. Bakhuizen van den Brink RC (1854) Overzigt van het Nederlandsche Rijks-Archief. Martinus Nijhoff, ‘s-GravenhageGoogle Scholar
 2. Barret-Kriegel B (1988) La République incertaine. Presses Universitaires de France, ParisGoogle Scholar
 3. Bautier RH (1968) La phase cruciale de l’histoire des archives: la constitution des dépôts d’archives et la naissance de l’archivistique (XVIe – début du XIX siècle). Archivum 18:139–149Google Scholar
 4. van Bleyswijck D (1667) Beschryvinge der stadt Delft. Arnold Bon, DelftGoogle Scholar
 5. Brenneke A (1953) Archivkunde. Ein Beitrag zur Theorie und Geschichte des europäischen Archivwesens. W Leesch (ed). Koehler & Amelang, LeipzigGoogle Scholar
 6. Burke P (2000) A social history of knowledge. From Gutenberg to Diderot. Polity, CambridgeGoogle Scholar
 7. Clanchy MT (1993) From memory to written record. England 1066–1307, 2nd edn. Blackwell, OxfordGoogle Scholar
 8. Crane S (2000) Collecting and historical consciousness in early nineteenth-century Germany. Cornell University Press, IthacaGoogle Scholar
 9. Condon MM, Hallam EM (1984) The publication of the public records in the eighteenth century. J Soc Arch 7:348–388CrossRefGoogle Scholar
 10. Dagverhaal van het Vertegenwoordigend Lichaam representeerende het Volk van Nederland (1800) 10:813–815Google Scholar
 11. Dekker C (1981) Kerkelijke archieven. Ned Archievenblad 85:126–148Google Scholar
 12. Delsalle P (1993) La recherche historique en archives. XVIe-XVIIe-XVIIIe siècles. Ophrys, ParisGoogle Scholar
 13. Delsalle P (2000) Une histoire de l’archivistique. Presses de l’Université du Québec, Sainte-FoyGoogle Scholar
 14. Duchein M (1979) Requiem pour trois lois défuntes. Gaz Arch 104:12–15Google Scholar
 15. van Eeghen IH (1954) Het geloof en het archief van de Amsterdamse familie Schaep. De Nederlandsche Leeuw 71:217–223Google Scholar
 16. Emmius U (1616) Rerum Frisicarum historia. Ludovicus Elzevirius, Lugdunum BatavorumGoogle Scholar
 17. Expert Consultation on the Development of a Records and Archives Management Programme (1979) Final Report. UNESCO, ParisGoogle Scholar
 18. Favier L (2004) La mémoire de l’ État. Histoire des Archives Nationales. Fayard, ParisGoogle Scholar
 19. Favier J, Neirinck D (1993) La pratique archivistique française. Archives Nationales, ParisGoogle Scholar
 20. Flach F (1956) Goethes Literarisches Archiv. In: Archivar und Historiker. Studien zur Archiv- und Geschichtswissenschaft. Zum 65. Geburtstag von Heinrich Otto Meisner. Rütten & Loening, Berlin, pp 44–71Google Scholar
 21. Formsma WJ, Ketelaar FCJ (1985) Gids voor de Nederlandse archieven, 4 edn. Fibula-Van Dishoeck, WeespGoogle Scholar
 22. Geary PJ (1994) Phantoms of remembrance. Memory and oblivion at the end of the first millennium. Princeton University Press, PrincetonGoogle Scholar
 23. Grafton A (1997) The footnote. A curious history. Faber and Faber, LondonGoogle Scholar
 24. Grijzenhout F, Van Sas NCF (1995) Denkbeeldig Vaderland. Kunst en politiek in de Bataafs-Franse tijd 1795–1813. Sdu uitgevers, Den HaagGoogle Scholar
 25. Hammerstein N (1972) Jus und Historie. Ein Beitrag zur Geschichte des historischen Denkens an deutschen Universitäten im späten 17. und im 18. Jahrhundert. Vandenhoeck & Ruprecht, GöttingenGoogle Scholar
 26. Hattum M, Rooseboom H (1977) Glossarium van oude Nederlandse rechtstermen. Faculteit der Rechtsgeleerdheid, AmsterdamGoogle Scholar
 27. Hazewinkel HC (1957) Honderd jaar gemeentelijke archiefzorg. Gemeentearchief, RotterdamGoogle Scholar
 28. Hugenholtz FWN (1965) Adriaan Kluit en het onderwijs in de mediaevistiek. Forum der Letteren 6:142–160. Repr. In: Geurts PAM, Jansen AEM (eds) (1981) Geschiedschrijving in Nederland. Studies over de historiografie van de Nieuwe Tijd. Martinus Nijhoff, ‘s-Gravenhage, pp 143–162Google Scholar
 29. Hunter J (2002) Minds, archives, and the domestication of knowledge. In: Comay R (ed) Lost in the archives. Alphabet City, New York, pp 200–215Google Scholar
 30. de Jonge JC (1832) Henrik van Wyn als geleerde en staatsman geschetst. Van Cleef, ‘s-Gravenhage AmsterdamGoogle Scholar
 31. de Jongste JAF (1984) Onrust aan het Spaarne. Haarlem in de jaren 1747–1751. De Bataafsche Leeuw, Den HaagGoogle Scholar
 32. Kammen M (1997) In the past lane. Historical perspectives on American culture. Oxford University Press, New YorkGoogle Scholar
 33. Kampinga H (1917) Opvattingen over onze oudere vaderlandsche geschiedenis bij de Hollandsche historici der XVIe en XVIIe eeuw. Nijhoff, ‘s-GravenhageGoogle Scholar
 34. Ketelaar E (2005) Sharing: collected memories in communities of records. Arch Manuscripts 33:44–61Google Scholar
 35. Ketelaar E (2007) Archieven: munimenta en monumenta. In: Grijzenhout F (ed) Erfgoed. De geschiedenis van een begrip. Amsterdam University Press, Amsterdam, pp 85–107Google Scholar
 36. Ketelaar E (2008) The genealogical gaze transfiguring family archives. Libraries & The Cultural Record (forthcoming)Google Scholar
 37. Kurtz GH, Van de Haar C (1957) Honderd jaar gemeentelijke archiefdienst Haarlem. Gemeentearchief, HaarlemGoogle Scholar
 38. Langereis S (2001) Geschiedenis als ambacht. Oudheidkunde in de Gouden Eeuw: Arnoldus Buchelius en Petrus Scriverius. Historische Vereniging Holland & Uitgeverij Verloren, Haarlem HilversumGoogle Scholar
 39. Lambrecht K (2002) Stadt und Geschichtskultur. Breslau und Krakau im 16. Jahrhundert. In: Bahlcke J, Strohmeyer A (eds) Die Konstruktion der Vergangenheit. Geschichtsdenken, Traditionsbildung und Selbstdarstellung im frühneuzeitlichen Ostmitteleuropa. Duncker & Humbolt, Berlin, pp 245–264Google Scholar
 40. Leibniz GW (2004) In: Babin ML, van den Heuvel G (eds) Schriften und Briefe zur Geschichte. Verlag Hahnsche Buchhandlung, HannoverGoogle Scholar
 41. Lemmens J (2006) Archiefselectie in de Franse tijd. Het 'bureau du triage des titres et papiers' in het departement van de Nedermaas 1798–1803. Publ de la Soc Hist et Archéol dans le Limbourg 142:253–286Google Scholar
 42. Leniaud JM (2002) Les archipels du passé. Le patrimoine et son histoire. Fayard, ParisGoogle Scholar
 43. MacNeil H (2000) Trusting records. Legal, historical and diplomatic perspectives. Kluwer, DordrechtGoogle Scholar
 44. Meilink-Roelofsz MAP (1970) Van geheim tot openbaar. Een historiografische verkenning. Universitaire Pers Leiden, LeidenGoogle Scholar
 45. Meisner HO (1953) Das Begriffspaar Urkunden und Akten. In: Forschungen aus mitteldeutschen Archiven. Zum 60. Geburtstag von Hellmut Kretzschmar. Rütten & Loening, Berlin, pp 34–47Google Scholar
 46. Meisner HO (1969) Archivalienkunde vom 16. Jahrhundert bis 1918. Vandenhoeck & Ruprecht, GöttingenGoogle Scholar
 47. van Mieris F (1771) Beschryving der stad Leyden (…) uit de oude en nieuwe bewyzen opgespoord, saamengesteld, met de echte en oorspronglyke stukken bevestigd en beschreeven, vol. 2. Weduwe Abraham Honkoop, LeidenGoogle Scholar
 48. Morren T (1907) Het Rijksarchief te ‘s-Gravenhage. Ned Archievenblad 16:28–44Google Scholar
 49. Muller S (1880) Catalogus van het archief der gemeente Utrecht, vol. 1. Beijers, UtrechtGoogle Scholar
 50. Oexle OG (1990) Aspekte der Geschichte des Adels im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. In: Wehler HU (ed) Europäischer Adel 1750–1950. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, pp 21–35Google Scholar
 51. Oldewelt WFH (1938) De geschiedenis der bewaring en ordening van het archief der gemeente Amsterdam. Jaarb Amstelodamum 35:3–13Google Scholar
 52. Outréy A (1953) Sur la notion d’archives en France, à la fin du XVIIIe siècle. Revue historique de droit français et étranger, pp 277–286Google Scholar
 53. Outréy A (1955) La notion traditionnelle des titres et les origines de la législation révolutionnaire sur les archives. La loi du 7 septembre 1790. Revue hist de droit français et étranger, pp 438–463Google Scholar
 54. Panitch JM (1996) Liberty, equality, posterity?: Some archival lessons from the case of the French revolution. Am Archivist 59:30–47Google Scholar
 55. Pomian K (1992) Les Archives. Du Trésor des Chartes au Caran. In: Nora P (ed) Les lieux de mémoire, vol III.3. De l’archive à l’emblème Gallimard, Paris, pp 163–233Google Scholar
 56. Roelevink J (1985) “Bewezen met authenticque stukken”. Juridisch-oudheidkundige drijfveren tot het uitgeven van teksten op het terrein van de vaderlandse geschiedenis in de achttiende eeuw’. In: Kooijmans K et al (eds) Bron en publikatie. Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis, ‘s-Gravenhage, pp 78–99Google Scholar
 57. Roelevink J (1988) Perkamenten blindgangers? Patriotten, prinsgezinden en de archieven van hun overheden. In: Bots H, Mijnhardt WW (eds) De droom van de revolutie: nieuwe benaderingen van het patriottisme: Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, pp 71–81Google Scholar
 58. Schellenberg TR (1956) Modern archives. Principles and techniques. University of Chicago Press, ChicagoGoogle Scholar
 59. van Schevichaven HDJ (1909) De wording der Historia Gelrica (Merula, Luntius, Pontanus) 1597–1638. Gelre 12:313–380Google Scholar
 60. Schuitema Meijer AT, Van Dijk E, Van der Veen WK (1977) Historie van het archief der stad Groningen. Gemeentearchief, GroningenGoogle Scholar
 61. Schmidt C (1986) Om de eer van de familie. Het geslacht Teding van Berkhout 1500–1950, een sociologische benadering. De Bataafsche Leeuw, AmsterdamGoogle Scholar
 62. Schmidt C (1987) Een lengteprofiel van het Hollandse patriciaat. Het geslacht Teding van Berkhout 1500–1950. In: Aalbers J, Prak M (eds) De bloem der natie. Adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden. Boom, Meppel Amsterdam, pp 129–140Google Scholar
 63. van Son MAFT (1979) Archiefzorg en archiefbeheer door het stadsbestuur vóór 1815. In: Van blok vol rechten tot arsenaal vol wetenswaardigheden. Gemeentearchief, Nijmegen, pp 9–24Google Scholar
 64. Steane JM (2001) The archaeology of power. England and Northern Europe AD 800–1600. Tempus, StroudGoogle Scholar
 65. Sweet R (1997) The writing of urban histories in eighteenth-century England. Clarendon Press, OxfordGoogle Scholar
 66. Sweet R (2004) Antiquaries. The discovery of the past in eighteenth-century Britain. Hambledon and London, London New YorkGoogle Scholar
 67. Tentoonstelling Utrechtse archieven (1953) Centraal Museum, UtrechtGoogle Scholar
 68. Thomassen THPM (1998) De nationale collecties en het amalgaam der charters: het ontstaan van het Nederlandse archiefwezen. In: Het archiefwezen in Europa omstreeks 1800. Algemeen Rijksarchief, Brussel, pp 57–74Google Scholar
 69. van Tricht HW (1977) De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft, vol 2. Tjeenk Willink/Noorduijn, CulemborgGoogle Scholar
 70. de Voogd C (2005) A safe deposit? Het cultureel erfgoed van Amsterdam. Le patrimoine d’Amsterdam. The cultural heritage of Amsterdam. Gemeente Amsterdam, AmsterdamGoogle Scholar
 71. Walne P (1973) The Record Commissions 1800–37. In: Ranger F (ed) Prisca Munimenta. Studies in archival & administrative history presented to Dr A.E.J. Hollaender. University of London Press, London, pp 9–18Google Scholar
 72. Wernham RB (1956) The public records in the sixteenth and seventeenth centuries. In: Fox L (ed) English historical scholarship in the sixteenth and seventeenth centuries. Oxford University Press, London, pp 11–30Google Scholar
 73. Wessels LHM (1996) Bron, waarheid en de verandering der tijden. Jan Wagenaar (1709–1773), een historiografische studie. Stichting Hollandse Historische Reeks, Den HaagGoogle Scholar
 74. Woelderink B (1975) De geschiedenis van het archiefwezen in Nederland in hoofdlijnen. In: Verslag en bijdragen rijks archiefschool 1972–1973/1973–1974. Rijks archiefschool, Utrecht, pp 61–90Google Scholar
 75. Woolf D (2003) The social circulation of the past. English historical culture 1500–1730. Oxford University Press, OxfordGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media B.V. 2008

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of MediastudiesUniversiteit van AmsterdamAmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations