Advertisement

Erwerbs-Obstbau

, Volume 61, Issue 1, pp 67–70 | Cite as

Comparison of the Fatty Acid Compositions of Six Cornelian Cherry (Cornus mas L.) Genotypes Selected From Anatolia

 • Nilda Ersoy
 • İsmail Hakkı Kalyoncu
 • Özcan Barış Çitil
 • Serpil YılmazEmail author
Original Article
 • 129 Downloads

Abstract

This study was carried out on 6 genotypes (K-1, K‑2, K‑3, K‑4, K‑5, K‑6) which have superior characteristics determined by selective breeding method from naturally-grown cornelian cherry in Konya Province. Differences among genotypes were revealed by determining fatty acid contents in samples obtained from experimented cornelian cherry. The fatty acid compositions of the samples were determined by Shimadzu 15-A Gas Chromatography. According to the results, fatty acid composition of the cornelian cherry samples is significantly varied depending on genotypes.

Keywords

Cornelian cherry Cornus mas L. Fatty acid composition Gas chromatography 

Vergleich der Fettsäurezusammensetzung von sechs in Anatolien selektierten Genotypen der Kornelkirsche (Cornus mas L.)

Schlüsselwörter

Kornelkirsche Cornus mas L. Fettsäurezusammensetzung Gaschromatographie 

Notes

Conflict of interest

N. Ersoy, İ.H. Kalyoncu, Ö. Çitil and S. Yılmaz declare that they have no competing interests.

References

 1. Akman Y, Güney K (2010) Bitki Biyolojisi Botanik. Palme Yayıncılık, Ankara, pp 669–672Google Scholar
 2. Alaşalvar C, Taylor KDA, Zubcov E, Shahidi F, Alexis M (2002) Differentiation of cultured and wild sea bass (Dicentrarchus labrax): total lipid content, fatty acid and trace mineral composition. Food Chem 79(2):145–150CrossRefGoogle Scholar
 3. Anonymous (2016a) http://tr.wikipedia.org/wiki/Kızılcık. Accessed 15 Mar 2016Google Scholar
 4. Anonymous (2016b) Website: http://www.nesilgidaimalat.com.tr/turkce/kizilcik.htm. Accessed 15 January 2016
 5. AOAC (1990) Official methods for the analysis, 15th edn. Arlington, Association of Official Analytical Chemists, Washington DCGoogle Scholar
 6. Baron LC, Riggert C, Stebbins RL, Bell S (1985) Fatty acid and tocopherol contents and oxidative stability of walnut oils. Oregon State University Extension Service Circular 1219, 19Google Scholar
 7. Baykal G (2013) Kızılcığın (Cornus mas L.) Toplam Antioksidan Aktivitesine Ve Toplam Fenolik Madde Miktarına Abiyotik Elisitörlerin Etkisi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 111sGoogle Scholar
 8. Baytop T (1984) Türkiye’ de Bitkilerle Tedavi. Istanbul Univ Ecz Fak Yay 40:298Google Scholar
 9. Doğan A, Kazankaya A, Çelik F, Uyak C (2006). Kuşburnunun halk hekimliğindeki yeri ve bünyesindeki bileşenler açısından yararları, II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Tokat, 47–53Google Scholar
 10. Çitil OB, Tekinsen KK (2011) A comparative study on fatty acid composition of Salep obtained from some Orchidaceae species. Chem Nat Comp 46:943–945CrossRefGoogle Scholar
 11. Dyerberg J (1986) Linolenate-derived polyunsaturated fatty acids and prevention of atherosclerosis. Nutr Rev 44(4):125–134CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. EC (1980) Council Directive 80/891/EEC, Official Journal L, p 254Google Scholar
 13. Folch J, Lees M, Sloane SGH (1957) A simple method for the isolation and purification of total lipides from animal tissues. J Biol Chem 226(1):497–509PubMedGoogle Scholar
 14. HMSO U.K. (1994) Nutritional aspects of cardiovascular disease. report on health and social subjects No. 46. HMSO, LondonGoogle Scholar
 15. Kalyoncu İH (1996) Konya Yöresindeki Kızılcık (Cornus mas L.) Tiplerinin Bazı Özellikleri ve Farklı Nem Ortamlarındaki Köklenme Durumu Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Doktora tezi (Basılmamış), KonyaGoogle Scholar
 16. Karadeniz T, Şenyurt M, Özdemir M (2007) Gümüşhane yöresinde yetişen kızılcıkların (Cornus mas L.) seleksiyon yoluyla ıslahı üzerine araştırmalar. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum, pp 626–630Google Scholar
 17. Minovski D, Rizovski R (1975) Cornus mas L. Cornelian cherry Plant Bree. Abst., 45(7):5786Google Scholar
 18. Özrenk K (2002) Erzincan Ovasında Armutlarda Sorun Olan Ateş Yanıklığı Hastalığı (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et. Al.) ’na Dayanıklı Genotiplerin Belirlenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora Tezi), VanGoogle Scholar
 19. Polatoğlu M (2011) En etkili dikkat geliştirme ve konsantrasyon teknikleri. Erbain Yayınları, İstanbulGoogle Scholar
 20. Selçuk E, Özrenk K (2011) Erzincan yöresinde yetiştirilen kızılcıkların (Cornus mas L.) fenolojik ve pomolojik özelliklerinin belirlenmesi. Igdır Univ Fen Bilim Enst Derg 1:23–30Google Scholar
 21. Simopoulos AP (1998) World Rev Nutr Diet 83:219CrossRefPubMedGoogle Scholar
 22. Türkoğlu N, Gazioğlu RI, Kör M (1999) Konya’nın Derebucak ilçesinde yetişen kızılcıkların (Cornus mas L.) seleksiyonu üzerine bir ön çalışma. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, pp 768–771Google Scholar
 23. Wayne Moss C, Lambert MA, Merwin WH (1974) Comparison of rapid methods for analysis of bacterial fatty acids. Appl Microbiol 28(1):80–85Google Scholar
 24. Yalçınkaya E, Kaşka N (1992) Kızılcık çeşit seleksiyonu uygulama projesi (Seleksiyon 1). Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, İzmir. vol 1, pp 499–502Google Scholar
 25. Yalçınkaya E, Kaşka N, Güloğlu U, Karabat S (1999) Malatya’da seleksiyonu yapılan aşılı kızılcık tiplerinin pomolojik özellikleri. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Ankara, pp 76–80Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Nilda Ersoy
  • 1
 • İsmail Hakkı Kalyoncu
  • 2
 • Özcan Barış Çitil
  • 3
 • Serpil Yılmaz
  • 4
  Email author
 1. 1.Vocational School of Technical SciencesAkdeniz UniversityAntalyaTurkey
 2. 2.Agricultural Faculty, Horticultural DepartmentSelçuk UniversityKonyaTurkey
 3. 3.Vocational School of KarapınarAydoğanlarSelçukUniversityKonyaTurkey
 4. 4.Department of Basic Aquatic Science, Faculty of FisheriesAkdeniz UniversityAntalyaTurkey

Personalised recommendations