Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 8, pp 161–161 | Cite as

1278 ZZP, U Moet Er Iets Mee!

► Agenda
  • 15 Downloads

Samenvatting

Op dinsdag 13 oktober 2009 organiseert Elsevier Gezondheidszorg het Zorgvisie-congres:

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations