Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 5, pp 86–87 | Cite as

696 TNO: Twijfel Over Effectiviteit Fijnstofbeleid Voor Gezondheid

Article
  • 8 Downloads

Samenvatting

Het huidige beleid dat gericht is op het verlagen van fijnstof levert waarschijnlijk minder gezondheidswinst dan gehoopt, omdat de huidige normen voor fijnstof niets zeggen over het gehalte aan ultrafijnstof in de buitenlucht. De meeste deeltjes die auto’s uitstoten zijn ultrafijnstof, dat wil zeggen kleiner dan 0,1 micrometer.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations