Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 9, pp 34–34 | Cite as

1195 Vervolgaanvraag Tijdens Bezwaarfase; Beslissing Is Primair Besluit En Geen Reactie Op Het Bezwaar; Beroep Is Niet-Ontvankelijk

Article
  • 2 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Personalised recommendations