Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 2, pp 114–114 | Cite as

285 Het (On)Mogelijke Spel In De Zorg

Article
  • 15 Downloads

Samenvatting

Vraagsturing, ontbureaucratisering, marktwerking: het zijn de ‘pluswoorden’ van deze tijd. Het moet allemaal anders in de zorg. De praktijk blijkt echter vaak weerbarstiger te zijn dan de hoopvolle beschouwingen uit het beleidscircuit. Ondanks de grote inzet van hulpverleners, managers en beleidsmakers hangt er een sluier van onvervulde verwachtingen over de sector en heerst er het beeld van een stroef lopend spel. Gaat die stroefheid niet ten koste van het plezier, de motivatie en de creativiteit van veel zorgverleners en andere betrokkenen en beïnvloedt dit de uiteindelijk geleverde prestaties? Hoe ontstaat deze stroefheid en kunnen we er wat aan doen?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations