Advertisement

Kind en adolescent

, Volume 31, Issue 2, pp 105–105 | Cite as

B. F. Pennington (2009). Diagnosing learning disorders. A neuropsychological framework. Londen/New York: Guilford Press. 355 p., isbn 978 1 5338 5714 1, $ 32,-

  • Rutger Jan  van der GaagEmail author
Boeken
  • 36 Downloads

Samenvatting

De Engelse taal onderscheidt zich meer van het Amerikaans dan wij soms denken. Waar in het Engels ‘learning disorder of disability’ de correcte hedendaagse benaming is van wat vroeger ‘mental retardation’ heette, staat het in het Amerikaans voor ontwikkelingsstoornissen, hetgeen een veel breder terrein omvat.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations